školy

Do remesla povzbudzujú už siedmakov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Dnes výhodnosť remesla mladých ľudí neláka. Práca v kancelárii s počítačom a zostavovaním projektov je oveľa lukratívnejšia ako reálne vytvárať materiálne hodnoty. Žiakov ZŠ povzbudili do remesla vytvorením „nultého“ ročníka súťaže „Mladý remeselník“ v SOŠ na Ul. Slovenských partizánov v Považskej Bystrici.

Výhodná poloha SOŠ v centre mesta je súčasne aj jej nevýhodou, nakoľko v jej tesnej blízkosti na rovnakej ulici je Stredná priemyselná škola – tiež so stavebným a strojárskym zameraním. Obe školy nemajú veľký výber žiakov, hoci mesto má najmä strojársku minulosť. O spracovanie dreva je preto malý záujem.

Dôvody organizovania súťaže zručnosti žiakov ZŠ približuje zástupca riaditeľa SOŠ Ing. Ján Bednár: „Zámer pritiahnuť do súťaže už siedmakov základných škôl sme rozšírili z mestských ZŠ aj na školy z regiónu Považia. Súťaž má už za sebou tri ročníky. V oboch tohtoročných kvalifikačných kolách bojovalo po šesť škôl. Najlepšie tri ZŠ z oboch kôl postúpia do finále, ktoré sa uskutoční na Bystrickom jarmoku koncom septembra 2018. Získané zručnosti v dielni SOŠ môžu ukázať pred verejnosťou.“

Poradie škôl v kvalifikačných kolách

Žiaci ZŠ Domaniža majú šancu získať Putovný pohár natrvalo

V oboch kvalifikačných kolách získali žiaci ocenenia, ktoré tvorili diplomy a kufríky na remeselné náradie. Družstvá, ktoré sa umiestnia vo finále na stupni víťazov, čaká ocenenie vo forme naplnenia kufríkov náradím pre žiakov. Pre dielňu školy žiaci vyhrávajú elektrické ručné náradie. Ocenený je aj žiak, ktorý získal najvyšší počet súťažných bodov. Hlavnou cenou je Putovný pohár riaditeľa SOŠ, ktorý v dvoch ročníkoch finále po sebe získala ZŠ Domaniža. Žiaci ZŠ z Domaniže postupom do septembrového finále majú šancu pri treťom víťazstve získať Putovný pohár natrvalo.

Žiakov z Domaniže privádza na súťaž Mgr. Miroslav Brveník – učiteľ odborného predmetu Technika, ktorý spája viacero zameraní technického a pracovného vyučovania. Predmet vyučujú iba jednu hodinu týždenne v 7. a 8. ročníku. Škola dotuje záujem o tento predmet ďalšou vyučovacou hodinou týždenne. Škola má celkom 150 žiakov, v jednotlivých ročníkoch od 12 do 21 žiakov. Mgr. M. Brveník vyučuje okrem predmetu Technika aj fyziku a telesnú výchovu na 2. stupni ZŠ.

Samotná súťaž prebiehala v dielňach neďaleko areálu školy. Zriadili ich ako tvorivé dielne SOŠ pre základné školy. Organizujú v nich súťaže pre inštruktáž výroby, krúžkovú činnosť. Materiálom je drevo a kov, pomocnou plochou sadrokartón.

Základné zručnosti, ovládanie náradia, technické znalosti o materiáloch a náradí si žiaci prinášajú zo svojich základných škôl. Pred súťažou sú poučení o bezpečnosti pri práci. Ich počínanie pri dielenských pracovných stoloch a celkový výsledok meria Ing. Zuzana Dimová, predsedníčka predmetovej komisie stavebných odborov školy.

Majster troch remesiel

Chlapcov zo základných škôl o bezpečnosti pri práci poučil, preskúšal a sledoval ich počínanie majster odbornej výchovy SOŠ Roman Suchár. Vyučuje budúcich remeselníkov na SOŠ Považská Bystrica učebné odbory stolár, strechár, má i výučný list v odbore modelár. V uplynulom školskom roku 2017/18 pripravoval v SOŠ žiakov pre odbor stolár – 7 tretiakov, po troch prvákov a druhákov. SOŠ v novom školskom roku 2018/19 bude vyučovať 5 strechárov. Tento učebný odbor je spojený z remesiel: tesár a stolár, klampiar a pokrývač. Je to komplexné získavanie zručností pre výrobcov striech v rámci iných stavebných remesiel.

Škola pripravuje pre prax remeselníkov v deviatich 3-ročných učebných odboroch (najväčší záujem je o odbor autoopravár) a v troch 4-ročných študijných odboroch. Dielne pre strojárske i stavbárske odbory sú umiestnené v priemyselnej zóne Považské Podhradie. Absolvent učebného odboru získa vysvedčenie o záverečnej skúške a Výučný list. Po absolvovaní učebného odboru má možnosť pokračovať formou 2-ročného nadstavbového štúdia za účelom získania maturity.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina