aktuality

Škola sa priblížila k žiakom zo segregovaných osád

twd
twd
twd
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SOŠ technická Košice mala aj v školskom roku 2017/18 zriadené učebne a dielne pre výučbu rómskych detí. Na desiatich elokovaných pracoviskách v okolitých obciach funguje 19 školských tried. V obci Kecerovce využívajú priestory lesného závodu na výučbu študijného odboru Stolár. Majú tu aj vlastnú dielňu, pri ovládaní náročných strojov však prichádzajú do moderne vybavenej stolárskej dielne v Košiciach.

Obec má vyše 3 tisíc obyvateľov a patria k nej aj 3 segregované rómske osady. Vzdelávanie tu získavali práve deti Rómov formou 2-ročných a 3-ročných učebných odborov. Po ukončení školského roku 2017/18 prevzali z rúk predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku a riaditeľa SOŠ technickej Košice PhDr. Jána Pitucha vysvedčenia o ukončení povinnej školskej dochádzky. Súčasne získalo 74 rómskych žiakov výučné listy z učebných odborov: Stavebná výroba, Stolár, Výroba konfekcie, Krajčír – dámske odevy.

Do výrobnej praxe sa tak dostáva 9 absolventov so stolárskym výučným listom. Hodnotia ich ako pracovitých remeselníkov, ktorí získali zručnosti a pracovné návyky pre prax v rôznych odvetviach. Slušné výsledky dosiahli aj v teoretických predmetoch počas záverečných skúšok.

Na slávnostnom odovzdávaní dokladov o ukončení vzdelávania boli prítomní  podnikatelia a predstavitelia firiem, ktorí hneď ponúkli všetkým možnosť zamestnania. Formou vzdelávania na vysunutých pracoviskách budú pokračovať aj v budúcom školskom roku. V Kecerovciach by mali ukončiť 2-ročný učebný odbor Spracovanie dreva, kde získa remeselné zručnosti 15 žiakov.

Celkom má škola 1100 žiakov z okresov v rámci samosprávnych krajov Košice, Prešov a Banská Bystrica. Vyučujú formou skupín pod vedením 150 pedagogických  zamestnancov. Škola v Košiciach je špecializovaná ako Centrum odborného vzdelávania pre stavebníctvo.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina