aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červenec 2018

moddom 2022
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 7. 2018) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 6/2018

• ČSN EN 12098-3 (06 0330) • Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav – Moduly M3-5,6,7,8
• ČSN EN 12102-1 (14 3019) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče kapalin a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče kapalin
• ČSN EN 60350-2 ed. 2 (36 1060) • Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – Část 2: Varné desky – Metody měření funkce
• ČSN EN 60350-2:2014 (36 1060) • Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – Část 2: Varné desky – Metody měření funkce (změna Z1)
• ČSN EN 62841-2-1 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky
• ČSN EN 60745-2-1 ed. 2:2010 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky (změna Z1)
• ČSN EN ISO 19085-3 (49 6072) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky
• ČSN EN ISO 19085-6 (49 6072) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky (vrcholové)
• ČSN EN ISO 11295 (64 6402) • Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu
• ČSN P CEN/TS 15223 (64 6424) • Plastové potrubní systémy – Validované parametry pro navrhování potrubních systémů z termoplastů uložených v zemi
• ČSN EN 15534-1+A1 (64 9330) • Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) – Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků
• ČSN EN 301 (66 8504) • Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Klasifikace a technické požadavky
• ČSN EN ISO 16283-1:2014 (73 0511) • Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost (změna A1)
• ČSN EN 14351-1+A2 (74 6075) • Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře
• ČSN EN 14351-1+A1:2011 (74 6075) • Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti (změna Z2)
• ČSN 74 6078 (74 6078) • Okna a vnější dveře – Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití
• ČSN EN 16993 (80 6173) • Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě retenčních nádrží, jímek (nadzemních a podzemních) a jiných těsnicích aplikací pro chemikálie, znečištěnou vodu a kapalné produkty
• ČSN EN 16994 (80 6174) • Geosyntetické jílové izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě podzemních konstrukcí (kromě tunelů a přidružených konstrukcí)
• ČSN EN 13362 ed. 2 (80 6185) • Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
• ČSN EN 13362:2014 (80 6185) • Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (změna Z1)
• ČSN EN 13493 ed. 2 (80 6186) • Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů
• ČSN EN 13493:2014 (80 6186) • Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů (změna Z1)
• ČSN EN 581-1 (91 3010) • Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 1: Základní bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 581-3 (91 3010) • Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky na stolový nábytek
• ČSN EN 13329+A1 (91 7878) • Laminátové podlahové krytiny – Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic – Specifikace, požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 13845 (91 7887) • Pružné podlahové krytiny – Polyvinylchloridové podlahové krytiny se zvýšenou odolností proti uklouznutí – Specifikace

Technické normy zrušené k 1. 7. 2018

• ČSN EN 60320-1 ed. 3 (35 4508) • Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 1: Všeobecné požadavky (platila od: červenec 2002)
• ČSN EN 13251+A1 (80 6151) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích (platila od: únor 2016)
• ČSN EN 13252+A1 (80 6152) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech (platila od: únor 2016)
• ČSN EN 13255+A1 (80 6155) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (platila od: únor 2016)
• ČSN EN 13256+A1 (80 6156) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb (platila od: srpen 2015)
• ČSN EN 13257+A1 (80 6157) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů (platila od: srpen 2015)
• ČSN EN 13265+A1 (80 6158) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů (platila od: únor 2016)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina