aktuality

AČN požaduje certifikaci FSC pro cca 150 tisíc ha státních lesů

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ve čtvrtek 14.6. bylo hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Podvýborem pro lesní hospodářství ve spolupráci s Asociací českých nábytkářů uspořádáno zasedání u kulatého stolu na téma „Řešení nedostatku dřeva FSC pro nábytkářský průmysl“.

Sílící požadavky odběratelů nábytku na certifikaci FSC vyvolávají nedostatek suroviny s certifikátem FSC. V České republice je FSC surovina na trhu nedostatková. Jediným řešením je tuzemská certifikace lesních ploch systémem FSC.

Podle kvalifikovaného odhadu AČN je v dodavatelském řetězci výroby nábytku pouze pro společnost IKEA vytvářen obrat přesahující 3 miliardy Kč ročně. Jedná se o přibližně 2000 pracovních míst a přibližně dalších 2000 pracovních míst může být v dodavatelském průmyslu a službách přímo navázaných na tyto dodavatele. Pokud by u nás v dohledné době nebyla zavedena certifikace FSC, může být tento obrat a okolo 4000 pracovních míst vážně ohroženo! A to zejména pracovních míst v odlehlých oblastech naší země.

„Asociace českých nábytkářů zpracovala kvalifikovaný odhad finančního dopadu na státní rozpočet, pokud nedojde k rozšíření certifikace FSC v České republice na větší plochy. Odhadujeme, že ze 3 mld. Kč obratu by státní rozpočet mohl přijít o přibližně 300 milionů Kč na DPH ročně. Pokud by o práci přišlo 2000 zaměstnanců v odlehlých oblastech, kde nenajdou jednoduše jiné uplatnění, odhadujeme ztrátu z odvodů za zaměstnance na 360 milionů Kč ročně. Další ztráta je na ušlých daních ze zisku, případně vyplácené podpory v nezaměstnanosti atd., což činí částku 260 milionů Kč ročně. Tím se dostáváme k závratné částce okolo 920 milionů Kč ročně. Berme v úvahu, že některé zdroje uvádí odhadovanou jednorázovou částku na rekvalifikaci jednoho pracovníka 280 tisíc Kč. Námi oslovení podnikatelé považují tuto částku za značně podhodnocenou a podle jejich vyjádření vyškolení nebo přeškolení specialisty ve výrobě nábytku je výrazně dražší. Vyčíslení morálních škod takového postupu je pravděpodobně nemožné,“ uvádí tajemník AČN Ing. Tomáš Lukeš.

Na zasedání bylo přijato usnesení, v němž AČN vyzývá státní podniky k certifikaci části svých majetků certifikací FSC:

Usnesení ze dne 14.června.2018.

Níže podepsaní účastníci zasedání u kulatého stolu, pořádaného Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Podvýborem pro lesní hospodářství ve spolupráci s Asociací českých nábytkářů na téma „Lesní certifikace FSC ČR jako nástroj pro zvýšení přidané hodnoty českého dřeva“, konaného v čtvrtek 14. června 2018 od 10:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 7/19, Praha 1, v zasedací místnosti č. 48/Konírna, přijímají zde uvedené usnesení:

Požadujeme, aby do konce letošního roku (2018) bylo certifikováno systémem FSC deset procent plochy, kterou obhospodařují státní lesy. Jedná se o přijatelnou výměru v rozloze cca 150 tisíc ha. Každá státní firma by se podle našeho názoru mohla zapojit do řešení problému podle svých možností. Například podílem Lesy České republiky, s.p. (cca 125 tis. ha), Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (cca 15 tis. ha) a národní parky (cca 10 tis. ha). Krkonošský národní park má certifikované lesy na cca 36 tis. ha, takže lesy národních parků už tuto podmínku splňují nad rámec požadovaného. Důvodem našeho požadavku je potřeba českého nábytkářského průmyslu na dřevní surovinu s certifikátem FSC, kterou nutně potřebujeme pro významné obchodní partnery. Žádáme, aby vláda České republiky jako pověřený správce státního majetku přistoupila k potřebě certifikace FSC s náležitou péčí dobrého hospodáře. Žádáme, aby vládní činitelé a zejména ministerstvo zemědělství a ministerstvo obrany, jako pověřené orgány zvážili dopady, které může nedostatek FSC suroviny na trhu způsobit. Ztráta 4000 pracovních míst a ztráta obratu 3 miliardy Kč. Vyčíslit morální škodu takovéhoto postupu je téměř nemožné. Valná část těchto pracovních míst je v odlehlých obcích, kde nejsou jiné pracovní příležitosti.

Jsme si vědomi určitých nákladů na zavedení a udržování certifikace FSC. Tuto certifikaci ovšem společnosti zaměřené na výrobu nábytku potřebují pro zachování konkurenceschopnosti a expanzi na světové trhy. Naléhavě tímto žádáme součinnost všech pověřených orgánů. Bez aktivního přístupu nebude značná část nábytkářského průmyslu v brzké budoucnosti schopna své výrobky v plné míře distribuovat na vyspělé trhy. Tím by nábytkářský průmysl nebyl schopen si udržet dlouhodobě budovaná pracovní místa, která nemalou měrou přispívají do státního rozpočtu.

Asociace českých nábytkářů

 

Související články:

Podlehnou lesníci tlaku nábytkářů v otázce certifikace FSC?

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina