aktuality

Dřevostavby v ČR pokračují v trendu kontinuálního růstu

moddom 2022
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Z posledních statistik vyplývá, že české stavebnictví jako celek v roce 2017 meziročně vzrostlo o 3,3 %. Obdobného výsledku bylo dosaženo i v oblasti výstavby rodinných domů. V roce 2017 jich bylo v ČR dokončeno celkem 14 548, což bylo meziročně o 533 domů, resp. o 3,8 % více než v roce 2016.

Pro obor dřevostaveb je potěšující to, že výstavba rodinných domů s nosnou konstrukcí na bázi dřeva zaznamenala meziroční růst 7,25 %, zatímco u domů postavených z tradičních materiálů (cihly, tvárnice a cihelné bloky) byl zaznamenán meziroční nárůst (pouze) kolem 3 % (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2017/2016). Z výše uvedených hodnot vyplývá, že dynamika (tempo) růstu počtu dokončených rodinných domů – dřevostaveb – je u nás 2,5 krát vyšší než u domů postavených tradičními technologiemi.

Podle dostupných údajů bylo v roce 1999 v České republice dokončeno pouze 92 rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2017 jich bylo již 2159. To znamená, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již téměř 15 % a meziročně kontinuálně roste.

Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet dokončených domů a podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů)

Rok

Rodinné domy dokončené v ČR celkem (v ks)

Dřevostavby dokončené – ČR (v ks)

Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů v ČR (v %)

1999

8251

92

1,12

2002

11 499

159

1,38

2005

13 231

384

2,90

2008

19 211

1008

5,25

2014

13 510

1281

9,48

2015

13 412

1791

13,35

2016

14 010

2013

14,37

2017

14 548

2159

14,84

Zdroj: ČSÚ, ADMD

Od počátku roku 2015 bylo Českým statistickým úřadem na základě žádosti Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) zavedeno nové a přesnější statistické sledování nosných konstrukcí staveb, kde se všechny stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí ještě podrobněji sledují do podskupin podle typu nosné konstrukce nebo způsobu montáže a to:

Dokončené rodinné domy – dřevostavby – podle typu nosné konstrukce

Rok 2015 (v ks)

Rok 2016 (v ks)

Rok 2017 (v ks)

Index 2017/2016

Rozdíl 2017-2016 (v ks)

Sruby a roubenky

222

233

169

0,72

-64

Lehký rámový skelet (panelová montáž)

623

963

1075

111,6

112

Lehký rámový skelet (staveništní montáž)

537

671

803

119,7

132

Těžký skelet

52

31

49

158,1

18

Konstrukce z rostlého dřeva (tj. z masivních dřevěných panelů)

92

79

55

0,70

-24

Neurčeno

92

1

0

0,01

-1

Ostatní

173

35

8

0,23

-27

Dřevostavby celkem

1791

2013

2159

107,25

146

Zdroj: ČSÚ

Ve vývoji počtu realizovaných dřevostaveb na našem trhu byl doposud rekordní rok 2017, kdy bylo dokončeno a zkolaudováno celkem 2159 domů s dřevěnou nosnou konstrukcí, což bylo oproti roku 2016 o 146 domů, resp. o 7,25 % více. Je potěšitelné, že tempo růstu dokončených dřevostaveb bylo v roce 2017 téměř 2,5 krát rychlejší než u domů realizovaných jinými technologiemi.

Z tabulky dále vyplývá, že nejvíce dřevostaveb bylo postaveno technologií lehkého rámového skeletu, a to panelovou montáží (1075 domů). To svědčí o tom, že s růstem poptávky po dřevostavbách rostou i výrobní kapacity větších výrobců, kteří realizují svou produkci v krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů, kde také dosahují kromě výborné kvality i lepší efektivitu práce a vyšší produktivitu výroby. Roste také počet domů realizovaných tzv. staveništní montáží, což zase svědčí o růstu počtu menších stavebních nebo tesařských firem, které s dřevostavbami teprve začínají. U těchto firem je ale třeba si dát pozor na dodržování normami požadované kvality (statika, akustika, certifikace stěn a stropů na požární odolnost apod.). Na druhou stranu v roce 2017 meziročně mírně poklesly počty dokončených srubů a roubenek a staveb realizovaných technologií panelů z masivního dřeva (masivní dřevěné panely).

Věřím, že trend růstu postavených dřevostaveb a jejich podílu na trhu rodinných domů v ČR bude pokračovat a během několika let se u nás podíl dřevostaveb v oblasti rodinných domů zvýší na úroveň Německa nebo Švýcarska, tj. cca 20% podílu na trhu rodinných domů.

Do budoucna se dá v České republice očekávat další kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstavby nejenom rodinných domů, ale také objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy, penziony, hotely, stavby občanské vybavenosti, např. mateřské školky apod.).

K důvěře investorů v dřevostavby přispívá i institut smírčího orgánu (ombudsmana) pro dřevostavby, který byl zřízen jako jedna z aktivit ADMD v roce 2015 a na nějž se mohou investoři v případě stížností, reklamací nebo sporů se zhotoviteli domů obrátit. Více informací o činnosti ADMD a jejího smírčího orgánu je uvedeno na webu www.admd.cz.

Autor: Ing. Vratislav Blaha, CSc., předseda ADMD

Ilustrační foto (CZECH PAN s.r.o.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina