aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v máji 2018

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikátor dôvery v obchode klesol v máji v porovnaní s aprílom o 0,3 percentuálneho bodu (p.b.) na hodnotu 19,7 vplyvom negatívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 90 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (29) zvýšilo v porovnaní s aprílom o 3 p.b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob medzimesačne klesla o 3 p.b. na hodnotu 0 a 92 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 38 % respondentov (o 1 % menej ako v aprílovom prieskume), znižovanie uviedlo 5 % respondentov (o 1 % menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 57 % firiem (o 2 % viac). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (27) sa po očistení od vplyvu sezónnosti zvýšilo o 3 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým  mesiacom  pesimistickejší,  v  dôsledku  čoho  sa  májové  saldo  (30)  znížilo  o  7  p.b.  Napriek  tomu  pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s aprílom predpokladá pokles, sezónne očistené saldo sa znížilo na hodnotu 14. Väčšina respondentov (67 %) o zmenách neuvažuje, 8 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov a 25 % očakáva  zvyšovanie  zamestnanosti.  Zamestnancov  plánujú  prijímať  vo  všetkých  sektoroch  predaja,  vo  všetkých veľkostných  skupinách  okrem  podnikov  s  0  až  10  zamestnancami.  Z  územného  hľadiska  počítajú  s  prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho, Košického a Banskobystrického kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (75 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 6 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 20% respondentov (o 5 % viac) a pokles 5 % podnikov (o 1 % viac). Výsledné saldo (14) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástlo o 4 p.b. Ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti pesimistickejší ako v apríli, v dôsledku čoho sa saldo (25) znížilo o 4 p.b. Napriek tomu rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (62 %), legislatívu (41 %), vysoké prevádzkové náklady (40 %) a nízky dopyt (32 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 14 % respondentov, čo je o 1 p.b. viac ako v apríli.

Zdroj: ŠÚ SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina