aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červen 2018

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 6. 2018) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 5/2018

• ČSN EN 60445 ed. 5 (33 0160) • Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
• ČSN EN 60445 ed. 4:2011 (33 0160) • Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů (změna Z1)
• ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize (oprava 1)
• ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem
• ČSN EN 60081:1999 (36 0275) • Zářivky pro všeobecné osvětlování – Požadavky na provedení (změna A6)
• ČSN EN 60598-1 ed. 6:2015 (36 0600) • Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (změna A1)
• ČSN EN 60745-2-17 ed. 2:2011 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky (změna Z1)
• ČSN EN ISO 13254:2015 (64 6454) • Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace – Zkouška vodotěsnosti (změna Z1)
• ČSN EN ISO 13255:2015 (64 6455) • Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady – Zkouška vzduchotěsnosti spojů (změna Z1)
• ČSN EN 15534-6+A1 (64 9330) • Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) – Část 6: Specifikace pro profily a prvky na oplocení
• ČSN EN ISO 11997-1 (67 3120) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách – Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost
• ČSN EN ISO 15110 (67 3122) • Nátěrové hmoty – Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek
• ČSN EN 1991-4 ed. 2 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
• ČSN EN 1991-4:2008 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží (oprava 3)
• ČSN EN ISO 29481-1 (73 0122) • Informační modely staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát
• ČSN EN ISO 16283-1:2014 (73 0511) • Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost (oprava 1)
• ČSN EN ISO 10848-4 (73 0513) • Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A
• ČSN EN ISO 10848-1 (73 0513) • Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 1: Rámcový dokument
• ČSN EN ISO 10848-2 (73 0513) • Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku
• ČSN EN ISO 10848-3 (73 0513) • Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku
• ČSN EN 13501-6 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů
• ČSN EN 13823+A1 (73 0881) • Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
• ČSN EN ISO 2411 (80 0830) • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování přilnavosti povrstvení
• ČSN EN ISO 10075-1 (83 3572) • Ergonomické zásady týkající se duševní práce – Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice
• ČSN EN 1176-6 ed. 2 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky
• ČSN EN 1176-6:2009 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky (změna Z1)
• ČSN EN 71-7+A1 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení

Technické normy zrušené k 1. 6. 2018

• ČSN EN 60745-2-2 ed. 2 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí — Bezpečnost – Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky (platila od: listopad 2010)
• ČSN EN 14351-1+A1 (74 6075) • Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti (platila od: únor 2011)
• ČSN EN 13241-1+A1 (74 7031) • Vrata – Norma výrobku – Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti (platila od: prosinec 2011)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina