aktuality

Verejné dražby dreva: Doplnková forma predaja spracovateľom

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

LESY SR š.p. realizovali v 1. štvrťroku 2018 verejné dražby cenných sortimentov dreva. Plánované dražby sa uskutočnili v 16 odštepných závodoch. Do dražieb ponúkli dreviny a sortimenty v objeme 5134,58 m3. Vydražili 97 % ponuky. Najväčšie zastúpenie v dražbe mali dreviny dub (2453,49 m3) a buk (1371,43 m3).

Najvyššiu cenu zaplatil v OZ Revúca zákazník za javor, za výrez kmeňa 1,72 m3, cenu 7854 € bez DPH. V porovnaní s cenníkovou cenou predstavovala ponuka nárast ceny za 1 m3 až o 4116 € bez DPH. Medzi desiatimi najviac cenenými drevinami boli 4 sortimenty javora a 6 sortimentov duba. Na dražbách sa zúčastnilo 58 zákazníkov spracovateľských prevádzok.

Prospešnosť konania verejných dražieb cenných sortimentov predaja potvrdzujú skutočne vyššie dosiahnuté tržby. Oproti cenníkovým cenám sú vyššie o 581 tis. €. Najcennejšie sortimenty aj v iných krajinách Európy predávajú cez verejné dražby. Predávané drevo so svojimi vlastnosťami je predurčené na využitie vo výrobe hudobných nástrojov, nábytku, dekoratívnych obkladov. Tomu zodpovedá aj cena.

Novú obchodnú stratégiu š.p. LESY SR na roky 2018 – 2022 zvýrazňuje obchodný riaditeľ Ing. Tomáš Klouček, PhD.: „Poskytneme jednotlivým odberateľom drevnú surovinu max. do výšky 45 % ich aktuálneho spracovávaného množstva. V prípade záujmu odberateľa o vyšší objem ako je v zmluve, má odberateľ možnosť zakúpiť si tovar formou elektronickej aukcie dreva, kúpou (aukciou) dreva na pni alebo prostredníctvom verejnej dražby.“

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina