školy

Mistrem ČR mezi truhlářskými juniory je Vojtěch Klézl ze SŠTaZ Nový Jičín

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na výstavišti v Brně proběhlo ve středu 25. 4. 2018 při příležitosti mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX finálové kolo 1. ročníku Mistrovství republiky oboru truhlář, vyhlášeného Klastrem českých nábytkářů pro žáky tříletého učebního oboru 33-56-H/01 Truhlář. V soutěžním klání, pořádaném ISŠ Slavkov u Brna, se utkalo 17 adeptů truhlářského řemesla z celé ČR a také z Polska a Maďarska.

Z dřívější regionální úrovně na celostátní

Letošní 1. ročník Mistrovství republiky oboru truhlář neoficiálně navázal na uplynulé ročníky regionální soutěže škol Jihomoravského kraje Truhlář Junior. Ta byla pořádána Integrovanou střední školou Slavkov u Brna střídavě s některými dalšími školami v kraji za účelem zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky s cílem umožnit jim pravidelně měřit své dovednosti v daném oboru. Při jejím loňském jubilejním 15. ročníku, konaném 11. 4. 2017 na odloučeném pracovišti slavkovské ISŠ v Rousínově, kterého se zúčastnily i školy z jiných krajů republiky a zahraničí, se organizátoři netajili myšlenkou dostat tuto soutěž na celorepublikovou úroveň. A to podle Ing. Vojtěcha Bábka, zástupce ředitele pro praktické vyučování, se záměrem zvýšit propagaci, prestiž a atraktivnost oboru truhlář na veřejnosti, zapojit co největší počet firem a dodavatelů do vzdělávání a především získat nové zájemce pro tento obor a tím uspokojovat požadavky na trhu práce. Pro realizaci této myšlenky se jim prostřednictvím výrobního družstva Dřevodílo Rousínov podařilo oslovit předsedkyni Klastru českých nábytkářů (KČN) Ing. Luciu Haraslínovou, Ph.D., kterou, jak sama říká, záměr pořadatelů okamžitě nadchnul, neboť je v přímém souladu se zájmy členů klastru, jež zastupuje.

Jak nová soutěž probíhala?

Výsledkem navázané spolupráce pak bylo vytvoření propozic proběhnuvšího mistrovství, pořádaného jako tříkolová soutěž jednotlivců složená ze školních a krajských kol a celostátního finále. „Školní kola většinou probíhala koncem loňského roku a z každé školy vyučující daný obor postupovali max. 2 žáci do některého z místně příslušných regionálních kol. V těchto kolech, proběhnuvších během února a března na sedmi s námi spolupracujících školách v Praze, Hluboši, Domažlicích, České Třebové, Chotěboři, Olomouci a Bystřici pod Hos­týnem, se vždy utkali žáci škol z jednoho až tří vzájemně sousedících krajů s vý­jimkou Karlovarského, jehož školy se do 1. ročníku nezapojily. Z regionálních kol pak vždy nejlepší žák z každého kraje postoupil do dnešního celostátní finále,“ sdělil nám Ing. Vojtěch Bábek v zahajovací den veletrhu MOBITEX před začátkem finálového klání, kterého se na pozvání pořadatelů zúčastnily i 2 zahraniční školy jako hosté bez stanovení pořadí.

Kdo a v čem se utkali ve finále?

Na pomyslnou startovní čáru finálového kola se tak postavilo 13 nejlepších žáků z výše zmíněných regionálních kol reprezentujících ISŠ Slavkov u Brna, Švehlovu SŠ polytechnickou Prostějov, VOŠ a SŠ technikou Česká Třebová, SOŠ a SOU Mladá Boleslav, SŠ technickou a zemědělskou Nový Jičín, SOŠ energetickou a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu Chomutov, SOU stavební Plzeň, SŠ řemeslnou Jaroměř, SOŠ Jarov sídlící v Praze 9, SPŠ a SOU Pelhřimov, ISŠ Semily, SOŠ a SOU Písek a SŠ nábytkářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem. K nim se přidala ještě dvojice žáků ze Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképzö Iskolája (Maďarsko) a 2 reprezentanti Zespól Szkól im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej (Polsko). Vlastní finále soutěže zahrnovalo cca 5 hodin trvající praktickou část. Úkolem soutěžících bylo zhotovit dle předem obdržené výkresové dokumentace 318 mm vysokou stoličku o půdorysu 300×300 mm ze smrkové spárovky a hranolků, vzájemně spojovaných na čep a dlab. U trnoží byly čepy provedené na pokos, sedák byl přišroubován vruty pomocí ocelových úhelníčků. Jejich výkony hodnotila odborná komise tvořená předsedkyní Ing. Luciou Haraslínovou, Ph.D. (KČN) a trojicí odborníků z praxe – Ing. Michalem Vyhlídalem, zástupcem společnosti SOLLUS NÁBYTEK Tučapy a dvěma provozovateli truhlářských živností Vlastimilem Haizlerem a Miroslavem Skřivánkem z Podbřežic. Ti společně s předsedkyní hodnotili u výrobků dodržení rozměrů dle výkresové dokumentace, provedení konstrukčních spojů, broušení a úpravu povrchu, montáž výrobku a lepení a u soutěžících pak jimi zvolený technologický postup a organizaci práce a v neposlední řadě také dodržování BOZP.

Za pořádnou práci také patřičná odměna

Při hodnocení mohli soutěžící od poroty získat maximálně 100 bodů. K této hranici se nejvíce přiblížil (se ziskem 97 bodů) první juniorský mistr republiky oboru truhlář Vojtěch Klézl ze SŠ technické a zemědělské Nový Jičín. Za tento výkon byl při slavnostním vyhlašovacím ceremoniálu odměněn kromě diplomu také např. poukazem na 5000 Kč od KČN, pokosovou pilou od SOLLUS NÁBYTEK Tučapy s.r.o., elektrickým hoblíkem od pořádající ISŠ a spolu s druhým a třetím soutěžícím v pořadí také poukazem na roční předplatné Dřevařského magazínu. O 9 bodů za vítězem se na druhé pozici umístil Roman Vilášek ze SŠ nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem a třetí příčku vybojoval (s celkovým počtem 84 bodů) Jan Mimra ze SPŠ a SOU Pelhřimov. Odměnou pro ně byla kromě diplomu a předplatného např. ruční frézka od s.r.o. DOZETR Vojkovice (zakázková výroba nábytku) či Aku vrtačka od výrobního družstva DŘEVODÍLO Rousínov, přímočará nebo lupénková pila od ISŠ Slavkov, dárkové tašky od dalších sponzorů apod. Nejlepším zahraničním soutěžícím s celkovým součtem 91 bodů byl Zsolt Babos z maďarské Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképzö Iskolája, který si domů odvezl např. lamelovací frézku od vyškovské s.r.o. Vrána (výroba oken a dveří) a Aku šroubovák do firmy EDP Komořany. S malou pozorností pořadatelé nezapomněli ani na ostatní soutěžící ze 17členného startovního pole, kteří obdrželi spolu se společným fotem a pamětním listem dárkové tašky od města Slavkov u Brna, pořádající ISŠ a KČN.

Po skončení soutěže byly všechny výrobky (včetně dvou nedokončených) ponechány na hoblicích jednotlivých soutěžících, kde zůstaly až do konce veletrhu, aby si je mohli prohlédnou všichni zájemci z řad jeho návštěvníků.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina