odborné témy

Dřevěné stavby roku 2018 mají 14 vítězů

JAF Holz - nabytkovedilce.cz
JAF Holz - nabytkovedilce.cz
JAF Holz - nabytkovedilce.cz

Ve středu 4. dubna 2018 byly zveřejněny výsledky soutěžní ankety Dřevěná stavba roku 2018 pořádané Nadací dřevo pro život pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu měst a obcí a za podpory významných partnerů. Slavnostní vyhlášení letošních 14 vítězů ankety, do které bylo přihlášeno 95 děl v 8 soutěžních kategoriích a jimž veřejnost tentokrát poslala rekordních 67 441 hlasů, proběhlo již tradičně v prostorách kongresového sálu zámku ve Křtinách u Brna pod záštitou rektorky Mendelovy univerzity v Brně Prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D.

Úvodem všeobecně využitelné odborné „info“

Program slavnostního vyhlášení vítězů ankety Dřevěná stavba roku 2018 (DSR), na které z celé republiky připutovali nejen tvůrci oceněných děl, ale také řada významných partnerů Nadace z lesnicko-dřevařského prostředí a státní správy spolu se zástupci odborných médií, začal ve 14:20 hodin krátkou úvahou ředitele Nadace Ing. Stanislava Poláka o tom, proč a jakým způsobem by podniky lesnicko-dřevařského sektoru měly pracovat s veřejností. Důvodem této úvahy je skutečnost, že více jak 50 % občanů ČR stále věří, že pro zlepšení životního prostředí je třeba nekácet lesy, kterých dramaticky ubývá a stejně tak i dřeva v nich, a nebo že zhruba stejné množství si myslí, že dřevěný dům je nebezpečný, protože rychle shoří. Jelikož je tomu právě naopak, je podle Ing. Poláka třeba ve vztahu k veřejnosti přistoupit k jednotné komunikaci v tom smyslu, že lesů přibývá, dřeva v našich lesích přibývá, že dřevěná konstrukce je bezpečnější než ocelová, a že ten, kdo využívá dřevo, chrání životní prostředí. A to mimo jiné i proto, že čeští lesníci již celá staletí hospodaří v lesích trvale udržitelným způsobem a jimi produkované dřevo je obnovitelnou surovinou, jejímž využíváním chráníme vyčerpání nerostných surovin naší planety.

Od 14:40 pak následovala více jak hodinová přednáška Doc. Ing. Veroniky Kotradyové, Ph.D. z Fakulty architektury na STU Bratislava na téma „Interakce člověka se dřevem“. Její náplní bylo mimo jiné nejen jaké dřevo, kde a k jakému účelu lze uplatnit, ale i to, jaké má např. pozitivní účinky na lidský organismus v nemocničních čekárnách apod.

Zájem veřejnosti o DSR rapidně stoupá

V 16:20 hodin pak začala nejočekávanější část programu – vyhlášení vítězů ankety, při němž bylo oceněno celkem 14 soutěžních děl (z celkem 95 přihlášených) v 8 kategoriích:

  • Realizovaná dřevěná hřiště – malá
  • Realizovaná dřevěná hřiště – velká
  • Návrhy dřevěných konstrukcí
  • Realizované dřevěné konstrukce
  • Návrhy moderních dřevostaveb
  • Realizované moderní dřevostavby
  • Realizované roubenky a sruby
  • Realizované dřevěné interiéry.

V kategoriích Dřevěných hřišť jako obvykle hlasovala pouze laická veřejnost, od které se soutěžním dílům letos dostalo rekordních 67 441 hlasů, což je o rovných 20 200 hlasů více než loni (47 241). „Cílem ankety, kterou vyhlašujeme již 8. rok, je podpořit využívání dřeva jako naší významné obnovitelné suroviny. Z rostoucího zájmu o tuto anketu je patrné, že obliba dřevěných staveb v ČR roste, což je z pohledu ochrany životního prostředí dobrá zpráva,“ zkonstatoval Ing. Polák s tím, že v ostatních kategoriích pak spolu s veřejností rozhodovalo také celkem 11 členů odborné poroty.

Vítězové si odnesli spolu s voňavým dubovým diplomem (s titulem pro své sou­těžní dílo „Dřevěná stavba roku v dané kategorii“) také poukaz na 10 tis. Kč, které slouží na podporu činnosti daného soutěžícího a u dřevěných hřišť mají soutěžící milou povinnost je použít na zorganizování dětského dne na vítězném hřišti.

Jakých děl a jejich autorů se to týká letos?

Výše uvedenou povinnost si v kategorii Malých dětských hřišť bude moci splnit Jiří Kadlčák a jeho firma JinyKus sídlící ve Zlíně-Loukách coby autor vítězného hřiště Hrad, vytvořeného pro MŠ „Kolektivní dům“ ve Zlíně v ulici Osvoboditelů. Je situováno do zadní části zahrady MŠ, kde se nachází dětmi velmi oblíbené křoví se spoustou cestiček, které dělá dřevěnému hradu ideální zázemí.

V kategorii Velkých hřišť bude dětský den již druhým rokem po sobě pořádat Park Mirakulum v Milovicích ve vloni otevřené Dětské vesničce, která je součástí hřiště určeného pro nejmenší děti. Jedná se o sestavu dřevěných tematicky zaměřených domečků, které jsou vzájemně propojeny mostky z různých materiálů a umožňují dětem stát se prodavačem, kuchařem nebo paní učitelkou.

V kategorii Návrhy dřevěných konstrukcí se vítězem veřejného hlasování stala Vyhlídková věž na Šibeníku neboli Šibeničním vrchu s lesoparkovou úpravou ve městě Most, navržená brněnskou společností Unipark. Věž má tvar válce o výšce 25,5 m s pohledově zkosenou korunou, kde se v úrovni 21 m nad zemí nachází nejvyšší vyhlídková plošina, přístupná po točitém schodišti. Hlavní obvodové sloupy věže, tvořené lepenými BSH hranoly, jsou mezi sebou navzájem provázány vložkami z ocelových trubek a ocelovými táhly. Opláštění konstrukce, navržené z radiálně kladených modřínových lamel, je stylizováno do designu k věži přilehlého 3D bludiště – unikátní atrakce, kterou tvoří visuté lávky, lanové překážky a přestupní domečky na vysokých dřevěných sloupech. Celý prostor funguje jako komplexní rodinné centrum, nabízející mimo jiné také dřevěnou podestu s originálním mobiliářem pro pro možné odpočinkové posezení a menší dětské hřiště.

Odbornou porotu pak nejvíce zaujala Jezdecká hala v Pardubicích loňského absolventa Fakulty stavební na ČVUT Praha Vojtěcha Slavíka. Toto dílo zvítězilo také v příbuzenské soutěži Nadace Stavby s vůní dřeva a jeho autor, který se podle odborné poroty vyznačuje neotřelým a originálním pohledem na design, si pro cenu přiletěl ze Švédska, kde aktuálně pracuje pro firmu KLARK Arkitektkontor.

V kategorii Realizované dřevěné konstrukce odborná porota určila za vítěze Věž Ester v Jeruzalémě, navrženou a postavenou pražskou Hutí architektury Martin Rajniš s.r.o. ve spolupráci s projekční a realizační společností TIMBER DESIGN Ing. Zbyňka Šrůtka z České Skalice. Jedná se o provzdušněnou dřevěnou konstrukci ve tvaru kvetoucího kaktusu, stojící uprostřed kamenného města a příjemně začleněnou do prostředí. Je vytvořena ze smrkových prvků vyrobených v ČR na CNC strojích, smontovaných pomocí kovových spojů a zastřešena ETFE fólií. Tato konstrukce (s průměrem u země 4 m a s průměrem vyhlídky 5,8 m) ční do výšky 15,4 m, přičemž výška platformy činí 12 m.

U hlasující veřejnosti v této kategorii zvítězila Tančírna v Račím údolí, která v minulosti patřila k jedné z nejkrásnějších staveb v okolí Javorníku a díky několikaletému úsilí obce Bernartice na Jesenicku byla citlivě zrestaurována. Jedná se o secesní stavbu postavenou v letech 1906–1907 na žádost vratislavského biskupa kardinála Georga Koppa javornickým stavitelem Aloisem Utnerem. Jde o dvoupodlažní objekt s mírně sklonitou sedlovou střechou. Uprostřed dispozice 2. podlaží je oblou­kově zaklenutý sál tančírny, obepnutý po obvodě dřevěnou pavlačí na konzolách. Ve zděném 1. podlaží budovy je umístěno zázemí pro návštěvníky.

V kategorii Návrhy moderních dřevostaveb se odborné porotě nejvíce líbil Rodinný dům v osadě Kersko, umístěný v katastru města Nymburk s předpokládanou realizací v roce 2019. Dům obsahující 2 samostatné bytové jednotky, využívající společné, částečně uzavřené atrium, je navržen pražským ateliérem Hipposdesign jako jednopodlažní objekt dřevěné konstrukce typu těžký dřevěný skelet, založený na základové betonové desce v kombinaci zatepleného sendvičového systému. Pohledovou část fasády tvoří horizontálně a vertikálně kotvený dřevěný hranol v kombinaci lámaného přírodního kamene uloženého v ocelovém pletivu. Hlavním vizuálním prvkem interiéru je přiznaná kresba skeletu stropu pootočeného o 45° vůči vertikální konstrukci pod ním.

Hlasující veřejnost nejvíce zaujal, podobně jako v několika předchozích letech, návrh pražského ARCHCON atelieru s.r.o. Ing. Ireny Truhlářové s názvem Casa Miguel. Jde o nízkoenergetický rodinný dům s nosnou konstrukcí z třívrstvých masivních panelů DEKPANEL D tl. 81 mm a s minimalistickým interiérem s prvky dřeva. Je navržený jako jednoduchá hmota – dvoupodlažní „kostka“ v přízemí rozšířená ve dvou směrech. Výsledný půdorys domu ve tvaru „L“ umožňuje vytvořit klidné venkovní posezení i v poněkud stísněné městské zástavbě hlavního města Prahy.

Návrh téhož ateliéru, ale tentokrát již zrealizovaný společností Dřevostavby Biskup z Jílového u Prahy (v roli soutěžícího), získal cenu veřejnosti také v kategorii Realizovaných moderních dřevo­staveb za Dům v říši dřeva a rostlin, postavený v regionu Středočeského kraje. Jedná se o jednoduchý jednopatrový dům o půdorysném tvaru písmene „L“, uspořádaný kolem svého „srdce“ – kryté dřevěné terasy. Obě ramena domu se otevírají směrem do zahrady, přičemž jedno z nich představuje obytnou část a druhé ložnici a zázemí. Základ obvodových stěn tvoří dřevěné třívrstvé CLT panely, základ střechy pak pohledové nebo skryté krokve zateplené dřevovláknitou tepelnou izolací a se záklopem z palubek nebo OSB desek.

Odborná porota v této kategorii určila za vítěze loni zkolaudovaný objekt jednopodlažního RD Neveklov, zrealizovaného ve stejnojmenné obci na Benešovsku pražskou společností ATELIER KUNC architects ve spolupráci s TFH dřevěné skeletové domy s.r.o. z Bohdalovic u Velkých Hamrů. Jde o rodinný dům se sedlovou střechou, jehož vnitřek v sobě ukrývá naprosto současný pohodlný interiér moderního bungalovu, vzdušný prostor plný světla a průhledů do zahrady. Kompozičně jde o dvě budovy se stejným sklonem střechy a rozdílnou výškou, lehce od sebe uskočené a spojené proskleným krčkem. Konstrukčně se jedná o dřevostavbu na bázi lehkého dřevěného skeletu s instalační předstěnou. Fasády včetně šikmé střechy jsou provedené starou japonskou technikou neboli obložené ručně hloubkově opalovanými modřínovými prkny.

V kategorii Realizované roubenky a sruby u odborné poroty zvítězila RR Residence finské značky Honka, postavená pražskou FINNY spol. s r.o. v osadě Kersko na Nymbursku. Představuje jednopodlažní objekt pro rodinné bydlení, zhotovený z lepených roubených hranolů vyrobených z finské polární borovice, nacházející se v borovém lese uprostřed čtvercové parcely.

Favoritem hlasující veřejnosti byla stejně jako v minulém ročníku DSR frýdecko-místecká společnost SRUBY PACÁK a její soutěžní dílo Srub Čeladná, zhotovený s jedlové kulatiny a umístěný v obci Čeladná v okrese Frýdek-Místek. Jde o nepodsklepený srubový dům s podkrovím, opatřený sedlovou střechou a třemi štítovými stěnami.

V poslední oceňované kategorii Rea­lizované interiéry se veřejnosti nejvíce líbil soukromý Interiér RD Brno, vytvořený brněnským architektonicko-projekčním studiem AEIOU s.r.o. Jeho hlavním motivem, který se opakuje ve všech podlažích, je použití dřeva (dubová spárovka, jasan) na nábytku a opakující se niky různých barevných odstínů. Obytné místnosti jsou doplněné dřevěnou podlahou. Celý prostor domu (vstupní část, kuchyň, jídelna, obývací pokoj a ostatní pokoje a ložnice) materiálově spojuje nábytek a konstrukční prvky ze světlého dřeva (bělový jasan) v kontrastu s plochami tmavšího dřeva (jádrový jasan). Nejvýraznějším prvkem celého interiéru a zároveň nejnáročnější částí realizace je dřevěné schodiště se stupni z jádrového jasanu a zábradlím z bělového jasanu.

Odborná porota se přiklonila na stranu veřejného interiéru pražského centra současného umění DOX respektive interiéru nad ním se „vznášející“ vzducholodi Gulliver, jenž navrhla a realizovala opět výše již zmíněná Huť architektury Martin Rajniš a společnost TIMBER DESIGN, a který jsme včetně celé konstrukce podrobně představili zde.

Při slavnostním předávání cen se dostalo také na vylosovaného nejúspěšnějšího hlasujícího z řad veřejnosti, který hlasoval ve všech kategoriích a podařilo se mu uhodnout všechny vítěze. Stala se jím paní Gabriela Koželuhová z Prahy, která vyhrála čtyřdenní pobyt v Jizerských horách s ubytováním ve srubu HONKA od společnosti FINNY spol. s r.o.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv Nadace dřevo pro život

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina
cs_CZČeština sk_SKSlovenčina