aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 6. dubna 2018 ve Věstníku ÚNMZ č. 4/2018 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2018.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají některých výrobců z oboru zpracování dřeva, dřevoobráběcích strojů, stavebnictví, dětských hřišť či hraček. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 4. 5. 2018) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@unmz.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 03, 36, 49, 67, 72, 73, 94 a 96 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD) nebo revizí stávající ČSN:

• ČSN č.ú. 03 0004 • Nátěrové  hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava (PMD: EN ISO 12944-4:2017 + ISO 12944-4:2017)
• ČSN č.ú. 03 0005 • Nátěrové  hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry (PMD: EN ISO 12944-8:2017 + ISO 12944-8:2017)
• ČSN č.ú. 49 0003 • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo (PMD: EN 1870-6:2017)
• ČSN č.ú. 49 0004 • Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje (PMD: EN 847-2:2017)
• ČSN č.ú. 49 0005 • Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče (PMD: EN 847-1:2017)
• ČSN č.ú. 49 0008 • Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí – Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazení do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí – laboratorní metoda (PMD: CEN/TS 15119-1:2018)
• ČSN č.ú. 49 0009 • Žebříky – Část 3: Značení a návody k používání (PMD: EN 131-3:2018)
• ČSN č.ú. 49 0010 • Dřevozpracující stroje  – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky (PMD: EN ISO 19085-1:2017 + ISO 19085-1:2017)
• ČSN č.ú. 67 0005 • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody (PMD: EN ISO 2812-1:2017)
• ČSN č.ú. 67 0006 • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 4: Kapkové metody (PMD: EN ISO 2812-4:2017 + ISO 2812-4:2017)
• ČSN č.ú. 72 0004 • Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí (PMD: EN 13467:2018)
• ČSN č.ú. 73 0014 • Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (revize ČSN 73 0540-2:2011)
• ČSN č.ú. 94 0005 • Bezpečnost hraček – Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití (PMD: EN 71-8:2018)
• ČSN č.ú. 94 0006 • Zařízení hracích ploch – Přenosné a trvale instalované branky – Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (PMD: EN 16579:2018)
• ČSN č.ú. 94 0010 • Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu (PMD: EN 1177:2018)
• ČSN č.ú. 94 0011 • Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu (PMD: EN 1177:2018)
• ČSN č.ú. 96 0001 • Ochrana kulturního dědictví – Vnitřní prostředí – Část 2: Řízení větrání za účelem ochrany budov a sbírek (PMD: EN 15759-2:2018)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídě 03, 49*, 72, č.ú. 94 0006 a 94 0011 a tř. 96
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1,
• č.ú. 36 0016: Festool s.r.o., Chelčického 1932, 470 37 Česká Lípa,
*) č.ú. 49/0010: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1,
• úkoly ve třídě 67: SVÚOM. s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
• č.ú. 73 0014: ČVUT v Praze, Fakulta stavební , Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6,
č.ú. 94 0005 a 94 0010: Institut pro testování a certifikaci, a.s., tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina