aktuality

Odborníci vyhodnotili súťaž Drevostavba roka 2017

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V dňoch 3. až 6. 4. 2018 sa uskutočnilo súťažné konanie odbornej komisie na výber ocenenia „Drevostavba roka 2017“. Súťaž organizuje Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky s cieľom podpory dreva ako domácej strategickej obnoviteľnej suroviny 21. storočia v stavebníctve a s cieľom propagácie popredných výrobcov drevostavieb, členských spoločností ZSD SR.

Komisia bola navrhnutá z odborníkov – architektov a stavebných inžinierov, ktorí pôsobia v danej oblasti i v akademickej sfére, v zložení: prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. – profesor na Technickej univerzite vo Zvolene, vedúci Katedry Drevených stavieb na Drevárskej fakulte (predseda komisie), Ing. arch. Eva Teplanová – architektka z praxe, uznávaná teoretička architektúry, doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. – docent na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, uznávaný odborník na drevené stavebné konštrukcie, Ing. Jozef Bednar, PhD. – výskumno-vývojový pracovník inštitútu Holzforschung Austria.

Nominovaných bolo 13 návrhov realizovaných drevostavieb, ktoré zhotovili členské spoločnosti ZSD SR v roku 2017.

Zvolenými kritériami súťaže boli: komplexná architektonická a stavebná kvalita, užívateľský komfort, energetická hospodárnosť a environmentálna kvalita. Výber prebehol na základe matematického sčítania bodov, pridelených každým členom komisie.  

Oficiálne výsledky odbornej poroty

Prvé miesto – Vila v Záhorských sadoch zhotoviteľa Kontrakting krov hrou s.r.o., Kontrakting stavebné montáže s.r.o. Žilina, autorov projektu: Ing. arch. Pavla Pokorného, Pokorny architekti s.r.o. (62 bodov)

Veľkorysá koncepcia tohto diela rodinného domu na väčšej úžitkovej ploche a nadštandardnej ploche parcely. To autor diela zúročil vo forme vodnej plochy jazierka, ktorá je tangentovaná exteriérovými úpravami terasy v nadväznosti na ťažiskové obytné spoločenské priestory domu. Atraktivita exteriéru je veľkoryso vnesená aj do priestorov obývačky so svetlou výškou 6 metrov. I napriek prekrytiam terasy z juhovýchodnej strany autor vnáša svetlo pomocou „bazilikálneho“ osvetlenia do vnútorných priestorov formou strešných okenných otvorov nad terasou, zvýšených okenných presklení v úrovni „druhého“ podlažia, ale aj priesvitom priečnym, zo strany hlavného vstupu do rodinného domu formou presklených stien a dverných otvorov.

Návrh je prepracovaný aj z pohľadu stavebnej fyziky – tepelnej techniky, ochrany pred nadmernými ziskami v letnom období, akustiky, so sofistikovaným využitím drevných materiálov (aj v nosnej konštrukcii) Je výnimočný práve tým, že autor(i) sa dômyselne pohrali so svetlom. Jednoznačne vnímateľná kvalita detailu. Prepracovaná technika prostredia s využitím obnoviteľného zdroja energie (geotermálny vrt), s uplatnením prvkov ultra-nízkoenergetickej až takmer nulovej budovy, či technológií pre vytvorenie optimálneho vnútorného prostredia počas celého roka (napr. nízkoteplotné stenové panely), ktoré zrejme uspokoja aj náročného užívateľa.

Stavba potvrdzuje dlhodobý trend zhotoviteľa v spolupráci s kvalitnými architektmi v tvorbe výnimočných stavieb, v ktorých drevo skutočne ožíva svoj druhý život, ako aj ich pilotné postavenie v slovenskom drevostavbárskom priestore.

Detailne sme víťaznú drevostavbu predstavili tu.

Druhé miesto – Rodinný dom Ratkovce, zhotoviteľa M-House, s. r. o., Bratislava, autorky projektu Ing. arch. Zuzany Kramárovej (55 bodov)

Aj v jednoduchosti môže byť výnimočná krása. Prízemná stavba bungalovu so sedlovou strechou je riešená vo forme archetypálneho vidieckeho domu s citáciou gangu vytvoreného prekrytím časti jednotlivých výstupov z obytných miestností, sklonom strechy a pozdĺžnym radením priestorov a celého tvaru pôdorysu, ktoré využívajú tvar úzkeho pozemku a zhodnocujú ho. Prekrytie gangu a výstupy z jednotlivých miestností do exteriéru sú jednoznačným vkladom tohto riešenia. Celkový dojem pôsobí okúzľujúco: mierka, minimalizmus aj hravosť či kvalita dispozičného riešenia. Výtvarné doplnenia vyvažujú minimalizmus („šperkárska“ úprava hlinenej pece).

V jednoduchej kompozícii a minimalistickom riešení vonkajších pohľadov môžeme rozoznať nielen pozorovateľské schopnosti autorky – pozorovateľky tradičného vidieckeho domu, ale aj veľký zmysel praktických riešení, ktoré samotná dispozícia prináša. Radenie priestorov, ich úspornosť, nadväznosť, ale aj roztvorenosť – v obytnej časti uvoľňuje priestor stropu až do podkrovia, prepája vnútorné a exteriérové priestory priamymi výstupmi. Sociálne a technické časti domu sú radené v priestore formou vloženého interiéru. Komunikačne je priestor pretekajúci, rozvoľnený – i napriek úzkej parcele a nevýhodám obdĺžnikových pôdorysov tradičných vidieckych domov – transformuje funkciu gangu aj v interiéri – priraďuje komunikačné priestory „chodieb“ do otvoreného koridoru pozdĺž celej dispozície. Podkrovie je sprístupnené votknutým dreveným schodiskom – citáciou drevených rebríkov, zároveň výtvarne komponujúcim vnútorný interiér. Pekná práca.

Tretie miesto – Rodinný dom Javorová alej zhotoviteľa WHC, s. r. o., Bratislava, autora projektu Ing. arch. Martina Bujnu (52 bodov)

Jednoznačne čisté línie, nič naviac. Využíva polohy slnka, nebráni sa presvetleniu, hoci využíva vonkajšie tienenie žalúziami. Odvážne členenie strechy s vnútorným úžľabím, skrytými žľabmi nie sú v našich podmienkach vždy jednoduchým riešením nielen pre konštruktéra ale aj z hľadiska ďalších prevádzok. Autor nešetril konštruktéra a hoci je stavba prepracovaná z pôvodnej silikátovej konštrukcie, po výtvarnej, dispozičnej stránke, z hľadiska využitia orientácie k svetovým stranám, návrhu interiéru, práce s priestorom, úspornosti kubatúry samotná architektonická a výtvarná kvalita vytlačila tento návrh nad ostatné nominácie.

Dispozičné riešenie je vtipne a prakticky navrhnuté nielen na prízemí vo forme posuvnej steny medzi kuchyňou a chodbou, ale aj na poschodí v členení intímnej zóny rodičov a detí v podobe prechodnej a zároveň vyhranenej zóny kúpeľne a šatníka. Drevohliníkové okná sú veľkoformátové a sú dostatočnou zárukou presvetlenia a preslnenia vnútorných priestorov. Sú taktiež zabezpečené vonkajšou cloniacou technikou – motorickými žalúziami. Kamenné obklady prízemia pôvodného návrhu boli alternované dreveným opláštením, čo podstatne zjednotilo a výtvarne umocnilo kontrast bielych plôch omietky a prírodného materiálu dreva vo farebnom kontraste ako aj v teplotnom materiálovom kontraste. Architektonicky tvarovo je kompozícia objektu čistá, vyvážená. Dynamické členenie štítového múru v dva asymetricky priradené štíty, priznávajúce dva kubusy hmôt, sú výrazným akcentom celého diela.

Štvrté miesto – Rodinný dom Pollux 130, zhotoviteľ: ATRIUM SK s. r. o., Banská Bystrica, autora projektu Ing. arch. Romana Kutiša (51 bodov)

Jednoduché, účelné, praktické, úžitková plocha 130 m2. Presvetlené priestory s tieniacou technikou. Časť krytej terasy – loggie s priznaním teplého obkladu dreva, elegantne zakomponované tieniace paravány s posuvom a francúzske okná – s optickým prepojením na záhradu. Ikona, ktorá predstavuje novú generáciu drevodomov tohto typu, ktorá zabezpečí kvalitné bývanie za prijateľnú cenu pre modernú rodinu. Prianie poroty: nech všetky drevodomy sú takéto a lepšie…

Piate miesto – Kubis 88 – inteligentný dom, zhotoviteľ: ModerneDomy.sk zastúpenie RD Rýmařov, Lozorno (34 bodov)

Hoci z architektonického – výtvarného hľadiska či hľadiska identifikácie drevenej konštrukcie vo výraze návrh porotu až tak neoslovil, zabodovalo technické riešenie s dôsledným uplatnením prvkov energeticky pasívnej budovy s progresívnym inteligentným riadením (orientácia presklených plôch, skladby konštrukcie, dôsledná eliminácia tepelných mostov, nútené vetranie s rekuperáciou, obnoviteľný zdroj energie).

Z ostatných nominácií boli bodované: Drevostavba s dvomi bytovými jednotkami (32 bodov), Rodinný dom s ambulanciami MUDr. Gurský Ján (24 bodov), Zrubový dom Smažík (20 bodov).

Internetové hlasovanie laickej verejnosti pokračuje do 14. 4. 2018 prostredníctvom www.drevostavby-zsdsr.sk alebo www.mojdom.sk. Každý, kto sa zapojí do internetového hlasovania, bude zaradený do žrebovania o hodnotné ceny.

Zdroj: TS ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina