aktuality

Cech podlahárov Slovenska so staronovým vedením

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Jozef Mokrý zotrváva vo funkcii vrchného cechmajstra Cechu podlahárov Slovenska. Rozhodlo o tom zasadnutie 18. snemu cechu, ktoré sa konalo koncom februára v Považskom Podhradí.

Jozef Mokrý bude zastávať funkciu vrchného cechmajstra Cechu podlahárov Slovenska (CPS) ďalšie dva roky. Cechu sa v uplynulom funkčnom období pod jeho vedením podarilo v spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom dosiahnuť dôležité zmeny v oblasti legislatívy prevádzkovania remeselných živností. „Striktné vymedzenie voľnej živnosti pre remeslo podlahár prispeje k vyššej kvalite nášho remesla vykonávaného na území Slovenskej republiky,“ konštatuje Jozef Mokrý.

V jeho nasledujúcom funkčnom období zostane naďalej prioritou posilňovanie postavenia remesiel. V tomto smere bude cech participovať na iniciatívach smerujúcich k podpore celoživotného vzdelávania remeselníkov a výchovy učňovskej mládeže. Zameria sa aj na vykonávanie odborných posudkov na kvalitu vykonávanej remeselnej živnosti.

Na 18. sneme sa okrem voľby hlavy CPS rozhodovalo aj o zložení predstavenstva, revíznej komisie a v neposlednom rade o schválení žiadosti na prijatie nových členov. Priamo na sneme bolo prijatých päť riadnych členov CPS a jeden gestor. Rozširovanie radov riadnych členov patrí k hlavným úlohám cechu. „Iba dostatočne široká členská základňa môže garantovať kvalitu podlahárskej práce realizačných firiem a živnostníkov na Slovensku,“ dodal Jozef Mokrý. V súčasnosti má CPS 24 riadnych členov, 8 gestorov a 10 čestných členov.

Počas snemu sa tiež pristúpilo k odovzdaniu titulov Majster podlahár. Odborný titul Majster podlahár sa udeľuje členom Cechu podlahárov Slovenska, ktorí absolvovali dvojročný cyklus povinných školení.

V súlade so snahou o zvyšovanie konkurencieschopnosti členov CPS na slovenskom stavebnom trhu sa snem zakončil odborným školením zameraným na prezentáciu, ako zvýšiť šance na vyhľadávanie v online prostredí.

Foto hore: Certifikát Majster podlahár si prebrali (zľava): Martin Vavruš, Ing. Tibor Pásztor a Jozef Mokrý. Foto: archív CPS

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina