aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. března 2018 ve Věstníku ÚNMZ č. 3/2018 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2018.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají některých výrobců z oboru zpracování dřeva, dřevoobráběcích strojů, stavebnictví či nábytku. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 4. 2018) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@unmz.cz

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 49, 64 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD) nebo revizí stávající ČSN:
• ČSN č.ú. 49 0001 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Číslicově řízené (NC vyvrtávačky a horní frézky (PMD: EN ISO 19085-3:2017 + ISO 19085-3:2017)
• ČSN č.ú. 49 0002 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky (PMD: EN ISO 19085-6:2017 + ISO 19085-6:2017)
• ČSN č.ú. 64 0002 • Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) – Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků (PMD: EN 15534-1+A1:2017)
• ČSN č.ú. 91 0001 • Nábytek – Lehací nábytek – Základní klasifikace a rozměry (revize ČSN 91 1010:1989)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídě 49 a č.ú. 64 002: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1,
• úkol ve třídě 91: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina