aktuality

Marcové normy v SR: Lepidlá – Bezpečnostné predpisy – Náradie

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Výber noriem STN vo Vestníku pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo prináša v marci 2018 prehľad 196 nových noriem, platných v SR. Uvádza aj 24 zmien v normách a 8 opráv v doterajších predpisoch.

• STN EN 302-2 (66 8503) • Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce. Skúšobné metódy. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti delaminácii (EN 302-2: 2017)

• STN EN 302-3 (66 8503) • Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce. Skúšobné metódy. Časť 3: Stanovenie vplyvu poškodenia drevných vlákien kyselinami v dôsledku striedania teploty a vlhkosti na ťahovú pevnosť priečne na vlákna (EN 302-3: 2017)

• STN EN ISO 18451-1 (67 0564) • Pigmenty, farbivá a plnivá. Terminológia. Časť 1: Všeobecné termíny podľa ISO 18451-1: 2015 (EN ISO 18451-1: 2017; ISO 18451-1: 2015)

• STN EN ISO 18451-2 (67 0564) • Pigmenty, farbivá a plnivá. Terminológia. Časť 2: Klasifikácia priemyselne vyrábaných farbiacich materiálov podľa koloristických a chemických aspektov podľa ISO 18451-2 (EN ISO 18451-2: 2017; ISO 18451-2: 2015)

• STN EN 16755 (49 0682) • Trvanlivosť parametra reakcie na oheň. Triedy výrobkov na báze dreva ošetrených retardérom horenia na vnútorné a vonkajšie použitie (EN 16755: 2017)

• STN EN 60695-11-2 (34 5630) • Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-2: Skúšobné plamene. Zmiešaný plameň 1 kW. Zariadenie, zostava na overovaciu skúšku a návod (EN 60695-11-2: 2017; IEC 60695-11-2: 2017)

• STN EN 50398-1 (33 4597) • Poplachové systémy. Kombinované a integrované poplachové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky (EN 50398-1: 2017)

• STN P CLC/TS 50661-1 (33 4598) • Poplachové systémy. Systém vonkajšej perimetrickej ochrany. Časť 1: Požiadavky na systém (CLC/TS 50661-1: 2017)

• STN EN 13501-2 (92 0850) • Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení) (EN 13501-2: 2016)

• STN EN 13501-4 (92 0850) • Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia (EN 13501-4: 2016)

• STN EN 13501-5 (92 0850) • Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajším ohňom (EN 13501-5: 2016)

• STN EN ISO 13943 (92 0102) • Požiarna bezpečnosť. Slovník podľa ISO 13943: 2017 (EN ISO 13943: 2017; ISO 13943: 2017)

• STN EN ISO 6789-1 (23 0780) • Montážne náradie na skrutky a matice. Ručné momentové náradie. Časť 1: Požiadavky a metódy skúšok zhody návrhu a skúšky zhody kvality. Minimálne požiadavky na deklarovanie zhody podľa ISO 6789-1: 2017 (EN ISO 6789-1: 2017; ISO 6789-1: 2017)

• STN EN ISO 6789-2 (23 0780) • Požiadavky na kalibráciu a stanovenie neistoty merania podľa ISO 6789-2: 2017 (EN ISO 6789-2: 2017; ISO 6789-2: 2017)

• STN EN 62841-3-13 (36 1560) • Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-13: Osobitné požiadavky na prenosné vŕtačky (EN 62841-3-13: 2017; mod. IEC 62841-3-13: 2017)

Ilustračné foto: Test požiarnej odolnosti drevených panelov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina