aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode vo februári 2018

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikátor dôvery v obchode klesol vo februári v porovnaní s januárom o 0,7 percentuálneho bodu (p.b.) na hodnotu 23 vplyvom negatívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít a stavu zásob.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 92 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (41) zvýšilo v porovnaní s januárom o 2 p.b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob (4) sa medzimesačne zvýšila o 2 p.b. a 92 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 29 % respondentov (o1 % viac ako v januárovom prieskume), znižovanie uviedlo 6 % respondentov (o 6 % menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 65 % firiem (o 5 % viac). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (25) sa po očistení od vplyvu sezónnosti znížilo o 4 p.b. Napriek tomu požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší, v dôsledku čoho sa februárové saldo (32) znížilo o 2 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s januárom predpokladá rast, sezónne očistené saldo sa zvýšilo o 5 p.b. na hodnotu 14. Väčšina respondentov (75 %) o zmenách neuvažuje, 7 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov a 18 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 a 20 až 49 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch okrem Košického, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (77 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 1 % viac ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 18 % respondentov (o 2 % menej) a pokles 5 % podnikov (o 1 % viac). Výsledné saldo (13) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom kleslo o 5 p.b. Napriek tomu ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti pesimistickejší a saldo (32) sa v porovnaní s januárom znížilo o 3 p.b. Napriek tomu rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (65 %), legislatívu (42 %), vysoké prevádzkové náklady a nízky dopyt (rovnako 40 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 10 % respondentov, čo je o 1 p.b. menej ako v januári.

Zdroj: ŠÚ SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina