aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – březen 2018

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 3. 2018) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 2/2018

• ČSN EN 12831-1 (06 0206) • Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 1: Tepelný výkon pro vytápěný prostor, Modul M3-3
• ČSN EN 12831-3 (06 0206) • Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 3: Tepelný výkon pro soustavy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
• ČSN EN 12098-1 (06 0330) • Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav – Moduly M3-5, 6, 7, 8
• ČSN EN 13480-4 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž
• ČSN EN 13480-6 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi
• ČSN 27 4011 (27 4011) • Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
• ČSN EN ISO 12217-1 (32 0233) • Malá plavidla – Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti – Část 1: Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší
• ČSN EN ISO 12217-2 (32 0233) • Malá plavidla – Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti – Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší
• ČSN EN ISO 9094 (32 0240) • Malá plavidla – Požární ochrana
• ČSN EN ISO 8847 (32 3204) • Malá plavidla – Kormidelní zařízení – Lanové a kladkové systémy
• ČSN EN ISO 13929 (32 3205) • Malá plavidla – Kormidelní zařízení – Převodové mechanismy
• ČSN EN ISO 8848 (32 4230) • Malá plavidla – Ovládací mechanismy kormidel
• ČSN EN ISO 10133 (32 6612) • Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace stejnosměrného proudu malého napětí
• ČSN IEC 60050-442:2001 (33 0050) • Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 442: Elektrická příslušenství (změna A1)
• ČSN IEC 60050-442:2001 (33 0050) • Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 442: Elektrická příslušenství (změna A2)
• ČSN 33 2000-7-713 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Nábytek
• ČSN 36 0340-1 IEC 61-1:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla (změna Z47)
• ČSN 36 0340-2 IEC 61-2:1992 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 2: Objímky (změna Z44)
• ČSN 36 0340-3 IEC 61-3:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 3: Kalibry (změna Z45)
• ČSN EN 60061-4 + A1:1997 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 4: Směrnice a všeobecné informace (změna A15)
• ČSN EN 60400 ed. 4 (36 0381) • Objímky pro zářivky a pro startéry
• ČSN EN 60400 ed. 3:2009 (36 0381) • Objímky pro zářivky a pro startéry (změna Z1)
• ČSN EN 61184 ed. 3 (36 0382) • Bajonetové objímky
• ČSN EN 61184 ed. 2:2009 (36 0382) • Bajonetové objímky (změna Z1)
• ČSN EN 60838-1 ed. 3:2017 (36 0385) • Různé objímky – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (změna A1)
• ČSN EN 13032-2 (36 0456) • Světlo a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory
• ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky (změna A13)
• ČSN EN 13629 (49 2137) • Dřevěné podlahoviny – Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva
• ČSN EN 15824 ed. 2 (72 2402) • Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy
• ČSN EN 15824:2009 (72 2402) • Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy (změna Z1)
• ČSN EN 14496 ed. 2 (72 2492) • Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 14496:2006 (72 2492) • Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 13915 ed. 2 (72 3613) • Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 13915:2008 (72 3613) • Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 14209:2006 (72 3613) • Předtvarované sádrokartonové lišty – Definice, požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 14353 (72 3618) • Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami – Definice, požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 14353+A1:2010 (72 3618) • Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami – Definice, požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 14209 ed. 2 (72 3619) • Předtvarované sádrokartonové lišty – Definice, požadavky a zkušební metody
• ČSN ISO 10916 (73 0355) • Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení
• ČSN 73 4130:2010 (73 4130) • Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 12604 (74 7018) • Vrata – Mechanické vlastnosti – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN ISO 14122-3:2017 (83 3280) • Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí (změna Z1)
• ČSN EN 716-1 (91 0606) • Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 1: Bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 716-2 (91 0606) • Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 2: Zkušební metody
• ČSN EN 16890 (91 0609) • Dětský nábytek – Matrace pro postýlky a kolébky – Požadavky na bezpečnost a zkušební metody

Technické normy zrušené k 1. 3. 2018

• ČSN EN 60968 (36 0290) • Světelné zdroje s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost (platila od: červenec 2013)
• ČSN EN 61347-1 ed. 2 (36 0510) • Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky (platila od: březen 2009)
• ČSN EN 13165+A1 (72 7204) • Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově chráněné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace (platila od: květen 2016)
• ČSN EN 13166+A1 (72 7205) • Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově chráněné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace (platila od: květen 2016)
• ČSN EN 13501-4+A1 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře (platila od: únor 2010)
• ČSN EN 14527+A1 (91 4111) • Vany pro sprchové kouty pro domácí použití (platila od: leden 2011)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina