aktuality

Zamestnanec musí požiadať o zúčtovanie ročnej dane do 15. februára 2018

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ročný výpočet a zúčtovanie dane z príjmu (RZD) musí zamestnávateľ na požiadanie predložiť zamestnancovi do 31. marca 2018. Ak zamestnanec nepožiada o RZD do 15. februára 2018, zamestnávateľ tak RZD urobí skôr – už do 10. marca 2018. Zamestnanec má potom povinnosť podať daňové priznanie typu A  v termíne do 3. 4. 2018.

Ak mal zamestnanec príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára 2018 písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.

Ak mal viac zamestnávateľov, zúčtovanie robí posledný zamestnávateľ, u ktorého si zamestnanec uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus.

Zamestnanec bude musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby na tlačive A v termíne do 3. apríla 2018 vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy za rok 2017 presiahnu 1901,67 €.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina