aktuality

Licenčný systém exportu dreva a nový kontrolný orgán – splnenie požiadavky EÚ

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Rezort pôdohospodárstva, do ktorého patrí aj odvetvie spracovania dreva, sa odhodlal na predloženie návrhu novely zákona o dreve na diskusiu, aby zabránili nelegálnej ťažbe dreva na Slovensku. Opozícia nesúhlasí s novelizáciou uvádzania dreva a výrobkov z dreva na trh. Návrh zákona obhajovala pred poslancami Národnej rady SR (31. 1. 2018) ministerka pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR Ing. Gabriela Matečná.

Najväčšie výhrady boli, že novelizovaný zákon nerieši export dreva. Nakúpené drevo v SR zneužívajú v krajinách EÚ, kde môže kvalitné drevo končiť ako štiepka a využívať na energetické účely. Drevo by bolo – pre domáci a zahraničný trh – ochránené používaním čiarových kódov ako nezameniteľný spôsob identifikačného označenia. Novozriadená Slovenská lesnícka a drevárska inšpekcia nebude zárukou nestrannosti pri dodržiavaní predpisov.

Návrh nového zákona o dreve je po schválení vo vláde (13. 12. 2017) v NR SR v prvom čítaní a ministerka pri jeho obhajobe zvýraznila, že je stručný a jasný, systém kontroly a sankcií je pomerne presný. Odborníci z rezortu návrh predložili po preštudovaní 31 existujúcich zákonov v európskom a mimoeurópskom priestore.

Obhajobu návrhu zákona zamerala na uvádzanie čiarových kódov každého vyťaženého kusa dreva, čo je finančne a technicky nákladné. V zmysle súčasnej vyhlášky je drevo označované ciachou. LESY SR š.p. už dva roky označujú časť ťažby dreva aj kódmi. Je to náročné, keďže každý strom treba označiť hneď po jeho stínke za každého počasia a v náročnom teréne.

LESY SR š.p. hospodária a zabezpečujú ťažbu iba v polovici slovenských lesoch, na ploche 900 tisíc ha. Ostatná lesná pôda a výmera lesov patrí súkromným vlastníkom, spoločenstvám a iným hospodárskym subjektom. Ako všetci zvládnu realizáciu nového označenia? Samotný čip je lacný, no čítačka stojí okolo tisíc eur. Nie je to lacné pre všetkých dodávateľov a odberateľov. Náročné je nájsť na celý systém zdroje a nástroje.

Požiadavka nového zákona o lesoch je v súlade s nariadením EÚ z roku 2005 o vytvorení licenčného systému PFLEGT na dovoz dreva do EÚ. Ústredným orgánom štátnej správy v oblasti uvádzania dreva za SR na trh bude MPRV SR. Inšpektori Slovenskej lesníckej a drevárskej inšpekcie patriacej pod rezort MPRV so sídlom vo Zvolene budú kontrolovať v rámci celého Slovenska aktivity obchodníkov s drevom, dovozcov, prepravcov a všetky fyzické a právnické osoby, ktoré uvádzajú drevo a výrobky z dreva na trh.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina