aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v januári 2018

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v januári v porovnaní s decembrom o 2,4 percentuálneho bodu (p.b.) na hodnotu 23,7 vplyvom pozitívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít a stavu zásob.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 94 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (39) znížilo v porovnaní s decembrom o 1 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob (2) sa medzimesačne znížila o 1 p.b. a 92 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 29 % respondentov (o 1 % menej ako v decembrovom prieskume), znižovanie uviedlo 12 % respondentov (o 12 % menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 59 % firiem (o 13 % viac). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (30) sa po očistení od vplyvu sezónnosti zvýšilo o 4 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 50 až 99 zamestnancami a vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, v dôsledku čoho sa januárové saldo (34) zvýšilo o 7 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch okrem predaja motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s decembrom predpokladá pokles, sezónne očistené saldo sa znížilo o 6 p.b. na hodnotu 9. Väčšina respondentov (68 %) o zmenách neuvažuje, 15 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov a 17 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, maloobchodu s pohonnými hmotami a maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 19 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov len v Bratislavskom, Trnavskom a Žilinskom kraji.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (76 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 4 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 20 % respondentov (o 4 % viac) a pokles 4 % podnikov (nezmenený stav). Výsledné saldo (18) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástlo o 5 p.b. Ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch. Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší a saldo (35) sa v porovnaní s decembrom zvýšilo o 2 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 a 50 až 99 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho a Trnavského.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (65 %), legislatívu (42 %), vysoké prevádzkové náklady (39 %) a nízky dopyt (37 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 10 % respondentov, čo je o 2 p.b. viac ako v decembri.

Zdroj: ŠÚ SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina