aktuality

Vytvorenie databázy o drevárskych spracovateľských kapacitách

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pre š.p. LESY SR vykonáva spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. prieskum vo firmách spracovateľov dreva. Aktualizácia informácií ponúkne obraz, či je drevo poskytované spracovateľom v adekvátnom množstve a kvalite, či postačuje jeho výrobným a odbytovým potrebám, investičným zámerom a rozvoju.

Súčasne získajú obraz, či je spoločnostiam obchodujúcim s drevom poskytované adekvátne množstvo materiálu, ktoré nie je možné inak na Slovensku spracovať s vyššou pridanou hodnotou a speňažením. Súčasťou vypracovanej analýzy budú všetci spracovatelia dreva na území SR, s ktorými sú uzatvorené zmluvy na úrovni odštepných závodov š.p. LESY SR. Vytvoria takto databázu o spracovateľských kapacitách drevnej hmoty na Slovensku.

Informácie spracujú a vyhodnotia podľa kritérií:

 1. Členenie zákazníkov jednotlivých OZ š.p. LESY SR podľa právnej formy – súčasnosť  
 2. Objemy drevnej hmoty podľa drevín v roku 2016 a 2017
 3. Sortiment a kvalita drevnej hmoty za roky 2016 a 2017
 4. Reálne objemy drevnej hmoty spracované za roky 2016 a 2017
 5. Typ technológie spracovania
 6. Výrobné kapacity jednotlivých odberateľov
 7. Finálny produkt odberateľov a cieľový trh v roku 2016 a 2017
 8. Certifikáty odberateľov – súčasnosť
 9. Počet zamestnancov v prevádzkach odberateľov – súčasnosť
 10. Druh pracovného pomeru a spôsob zamestnávania zamestnancov – súčasnosť
 11. Plánovanie a realizácia investícií do výrobných kapacít – za roky 2016 až 2020
 12. Umiestnenie prevádzky

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina