aktuality

Duálne vzdelávanie prináša žiakom perspektívu uplatnenia

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Potrebné informácie o možnostiach duálneho vzdelávania poskytli triednym učiteľom 8. a 9. ročníkov a výchovným poradcom na jednodňových seminároch v piatich krajských mestách. Uskutočnili sa v Žiline a Trnave (16. 1. 2018), Košiciach (17. 1. 2018), Nitre a Trenčíne (18. 1. 2018).

Zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) a Krajských školských úradov v krajoch uviedli podrobný prehľad o žiadaných profesiách na trhu práce, o výhodách systému vzdelávania, o konkrétnych požiadavkách z firiem. Odpovedali na otázky, aká je úloha základných škôl pri výbere povolania a možností pre kariéru budúcich odborníkov.

Prezentovali aktuálne ponuky učebných a študijných odborov na SOŠ pre školský rok 2018/19 a predpoklad vývoja v školskom roku 2019/20 zo strany všetkých zamestnávateľov v jednotlivých krajoch v systéme duálneho vzdelávania. Výhodou je viac praxe ako vzdelávanie v školských laviciach. Firma im platí za pracovné výkony.

Vyberáme z hodnotení Krajských školských úradov:

Trenčiansky samosprávny kraj má zmluvy o duálnom vzdelávaní podpísané vo všetkých 20 SOŠ. Prvé zmluvy boli podpísané už v septembri 2015, keď zo šiestich škôl malo zmluvy podpísané 100 žiakov. V školskom roku 2016/17 sa už zapojilo 12 SOŠ a 36 zamestnávateľov. V aktuálnom školskom roku 2017/18 je zapojených všetkých 20 škôl a 68 firiem. Podpísali 300 nových zmlúv.

Žilinský samosprávny kraj sa hrdí, že má aktuálne zapojených do duálneho vzdelávania 744 žiakov v 25 odboroch pre 24 firiem. Najväčší záujem je o prácu v automobilke, pre budúci školský rok firmy požadujú 1272 žiakov do duálneho systému. SOŠ stavebná Žilina má v duálnom vzdelávaní štyroch tesárov (2017/18).

SOŠ drevárska Zvolen vstúpila do systému až v tomto školskom roku. Zabezpečuje vzdelávanie piatich čalúnnikov pre Lind Mobler Slovakia, s.r.o. v Krupine (plán bol 8). Súčasne vzdelávajú v 1. ročníku aj dvoch stolárov v trojročnom učebnom odbore pre firmy Trendwood-twd, s.r.o., Banská Bystrica a MINTAL s.r.o., Sielnica.
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina