aktuality

Dôchodok sa vzďaľuje

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vek odchodu do dôchodku sa na Slovensku opäť vzďaľuje. V roku 2018 sa predĺži o 63 dní. Do dôchodku budú môcť ísť zamestnanci po dosiahnutí 62 rokov a 139 dní. V roku 2017 mohli získať dôchodok po dosiahnutí veku 62 rokov a 76 dní. Nové dosiahnutie dôchodku je platné pre poistencov narodených po 31. decembri 1955.

Dobrá správa pre dôchodcov: vyšší bude minimálny dôchodok. Suma minimálnej penzie sa odvíja od súm životného minima, ktoré sa od 1. 7. 2017 zvýšilo na 199,45 € mesačne. Ak dôchodca odpracoval aspoň 30 rokov (minimálny počet), prislúcha mu minimálny dôchodok vo výške 271,30 € mesačne. Po starom (v roku 2017) to bolo 269,50 €. O zvýšení automaticky rozhodne Sociálna poisťovňa.

Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) sa od roku 2018 zvyšuje na 4,5 % z vymeriavacieho základu. Sadzba sa každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024, keď dosiahne predpísaných 6 %. Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v II. pilieri, sa výška odvodov do I. piliera bude adekvátne znižovať tak, aby odvody do oboch pilierov dosahovali v súčte 18 %.

Pracujúci penzisti nebudú musieť platiť odvody od 1. 7. 2018 za predpokladu, že príjem z dohody o vykonaní práce (alebo o pracovnej činnosti) za kalendárny mesiac nepresiahne 200 €.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina