aktuality

Konjunkturální průzkum – prosinec 2017

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikátor ekonomického sentimentu v prosinci oproti listopadu mírně vzrostl o 0,6 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,8 bodu. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně snížil o 0,3 bodu. Ve srovnání s prosincem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,2 bodu na hodnotu 98,7. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se v porovnání s listopadem nezměnilo. Průmyslové podniky zhodnotily svou celkovou i zahraniční poptávku téměř stejně jako v minulém měsíci. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně rovněž téměř nezměnil. Podnikatelé očekávají v příštích třech měsících zvýšení tempa růstu výrobní činnosti a téměř neměnnost zaměstnanosti. Ukazatele očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou v meziměsíčním srovnání téměř stejné. V porovnání s prosincem 2016 je důvěra v odvětví průmyslu na stejné úrovni.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů v ekonomiku meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2 body na hodnotu 89,4. Stavební podniky zhodnotily svou současnou celkovou ekonomickou situaci lépe než minulý měsíc. Hodnocení současné poptávky po stavebních pracích se téměř nezměnilo. Zástupci stavebních podniků očekávají v příštích třech měsících téměř neměnnost tempa růstu stavební činnosti a mírný růst zaměstnanosti. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace podnikatelů ve stavebnictví jsou pro období příštích tří měsíců vyšší, pro období příštích šesti měsíců jsou stejná. Meziročně je důvěra ve stavebnictví také vyšší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se snížila.  Indikátor důvěry poklesl o 1,3 bodu na hodnotu 100,5. Zástupci obchodních podniků zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci téměř stejně jako v listopadu. Ukazatel stavu zásob zboží na skladech se meziměsíčně nezměnil. Pro období příštích tří i šesti měsíců jsou očekávání vývoje celkové ekonomické situace nižší než minulý měsíc. V meziročním srovnání je ovšem důvěra v obchodě vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra v ekonomiku meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,4 bodu na hodnotu 96,7. Zástupci podniků ve službách zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci přibližně stejně jako v listopadu. Hodnocení současné celkové poptávky po službách a i její očekávání pro příští tři měsíce se téměř nezměnilo. Ukazatel očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se mírně zvýšil, pro období příštích šesti měsíců se téměř nezměnil. V meziročním srovnání je ovšem indikátor důvěry ve vybraných odvětvích služeb nižší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v prosinci mírně snížila. Indikátor důvěry meziměsíčně poklesl o 0,3 bodu na hodnotu 110,0. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců mírně zvýšily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se nezměnily. Úmysl spořit se téměř nezměnil. V porovnání s minulým měsícem se spotřebitelé obávají růstu cen přibližně stejně. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se také téměř nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů v ekonomiku na vyšší úrovni.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2017)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2017)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2017)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2017)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina