aktuality

Priblížili (už zabudnuté) tradičné tesárske a ľudové staviteľstvo

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Rázovitá oravská obec Zázrivá hostila 2. workshop v rámci aktivity medzinárodnej III. Univerzity Karpatskej. Jeho obsah zamerali na obnovu tradičného tesárskeho remesla a ľudového staviteľstva z dreva.

Návštevníci si počas dvoch dní (piatok – sobota) mohli vyskúšať prácu pôvodnými technológiami s dôrazom na zvýraznenie detailov tesárstva pri stavbe:

1.     Brúsenie náradia
2.    Odkôrnenie stromov a ich upevnenie na kresanie
3.    Nástrel vodiacej čiary
4.    Zásady a kresanie hranolu nahrubo a nahladko
5.    Založenie základového venca stavby
6.    Výroba rybín
7.    Založenie otvorov pre okná a dvere
8.    Postup pri konštrukcii domu
9.    Zhotovenie krovu
10.   Zakrytie celej stavby šindľom

Obnovu tesárskeho remesla a ľudového staviteľstva autentickými metódami vysvetlili Ing. arch. Boris Hochel a Ing. arch. Július Lišaník. V teréne si potom účastníci (v nedeľu) prezreli rekonštrukcie viacerých ľudových stavieb a ukážky postupu vytvárania replík drevených objektov. Manažér projektu „Trasa valašskej kultúry“ Peter Madigár zvýraznil zameranie workshopu cezhraničnej spolupráce „Interreg V.“, kde sú zapojené Poľsko a Slovensko. Na Slovensku nevenujeme obnoveniu uvedených tradícií dostatočnú pozornosť.

Sériu podujatí otvorili už predtým viacerí odborníci na „salašníckom“ seminári z oblastí – etnografie, salašníctva, kultúrneho dedičstva, ochrany krajiny a využívania dreva v ľudovom staviteľstve v minulosti.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina