aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
twd
twd
twd
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. prosince 2017 ve Věstníku ÚNMZ č. 12/2017 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2018.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají některých výrobců z oboru zpracování dřeva, dřevoobráběcích strojů či stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 1. 2018) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@unmz.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 06, 12, 49, 66, 73, 91 a 94 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 06 0040 • Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy, Moduly M3-5,6,7,8 (PMD: EN 12098-5:2017)
• ČSN č.ú. 06 0041 • Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav, Moduly M3-5,6,7,8 (PMD: EN 12098-3:2017)
• ČSN č.ú. 06 0042 • Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3 (PMD: EN 12831-3:2017)
• ČSN č.ú. 06 0043 • Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3 (PMD: EN 12831-1:2017)
• ČSN č.ú. 12 0022 • Energetická náročnost budov – Moduly M5-6.2, M5-8.2 – Větrání budov – Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů – Část 5-2: Distribuce a výroba – Metoda 2 (PMD: FprEN 16798-5-2)
• ČSN č.ú. 12 0023 • Energetická náročnost budov – Část 3: Větrání nebytových budov – Moduly M5-1, M5-4 – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (PMD: FprEN 16798-3)
• ČSN č.ú. 49 0008 • Desky na bázi dřeva – Dýhované podlahoviny (PMD: EN 14354:2017)
• ČSN č.ú. 49 0009 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem (PMD: EN ISO 19085-2:2017 + ISO 19085-2:2017)
• ČSN č.ú. 49 0010 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky (PMD: EN ISO 19085-1:2017 +ISO 19085-1:2017)
• ČSN č.ú. 49 0011 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 5: Formátovací kotoučové pily (PMD: EN ISO 19085-5:2017 +ISO 19085-5:2017)
• ČSN č.ú. 66 0008 • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu (PMD: EN 302-3:2017)
• ČSN č.ú. 66 0009 • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci (PMD: EN 302-2:2017)
• ČSN č.ú. 73 0109 • Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 2: Podhledy (PMD: FprEN 1364-2)
• ČSN č.ú. 73 0112 • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 3: Strojní třídění, doplňující požadavky pro řízení výroby (PMD: EN 14081-3:2012/FprA1 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0117 • Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 4: Přenos zvuku z budov do venkovního prostoru (PMD: FprEN ISO 12354-4 +ISO 12354-4:2017)
• ČSN č.ú. 73 0118 • Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku (PMD: FprEN ISO 12354-3 +ISO 12354-3:2017)
• ČSN č.ú. 73 0119 • Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi (PMD: FprEN ISO 12354-2 +ISO 12354-2:2017)
• ČSN č.ú. 73 0120 • Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi (PMD: FprEN ISO 12354-1 +ISO 12354-1:2017)
• ČSN č.ú. 74 0008 • Vrata – Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 12453:2017)
• ČSN č.ú. 91 0013 • Nebytový úložný nábytek – Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu (PMD: EN 16121:2013+A1:2017)
• ČSN č.ú. 94 0021 • Výrobky pro ochranu dětí – Spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi určená pro skříně a zásuvky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (PMD: FprEN 16948)
• ČSN č.ú. 94 0022 • Bezpečnost hraček – Část 14: Trampolíny pro domácí použití (PMD: EN 71-14:2014+A1:2017)
• ČSN č.ú. 94 0023 • Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků (PMD: EN 71-3+A2:2017)
• ČSN č.ú. 94 0024 • Bezpečnost hraček – Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení (PMD: EN 71-7:2014+A1:2017)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly v třídách 06, 12, 66, č.ú. 73 0109, 73 0112, 74 0008, 91 0013 a 94 0021: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1,
č.ú. 73 0117 73 0120: Ing. Zdeněk Jandák, CSc., nám. Jiřího z Lobkovic 2307/15, 130 00 Praha 3,
č.ú. 94 0022 94 0024: Institut pro testování a certifikaci, a.s., tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina