konštrukcie

Rozebíratelné a beznářaďové nábytkářské spoje (část III.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Výrobní metoda „nesting“, v počátcích svého vzniku využívaná hlavně k produkci tvarových dílců (např. pro kostry čalouněného nábytku), se díky rychlému technickému pokroku stále více prosazuje i v oblasti výroby standardního korpusového nábytku. Pro svou vysokou flexibilitu splňuje také požadavky současné vysoce diverzifikované zakázkové výroby v duchu konceptu Průmysl 4.0. A s tím souvisí i vývoj pomocného materiálu, jako je spojovací kování apod. Nesting má totiž svá specifika, s nimiž je třeba počítat již při navrhování nábytku – zejména konstrukčních spojů. Ve třetí části našeho seriálu jsme se proto zaměřili právě na tuto oblast.

Nespornou výhodou nestingu oproti standardním výrobním metodám je vedle vypuštění operace řezání také přesnost opracování díky skutečnosti, že veškeré operace (vrtání, frézování, přesné formátování) jsou provedeny na CNC obráběcím centru na jedno upnutí materiálu. V úvodu zmíněným specifikem této metody je pak to, že vrtání a frézování může být provedeno pouze na jedné ploše dílců. Nesting neumožňuje vrtání a frézování do kolmých bočních ploch (hran). Zejména tuto skutečnost je nutné zohlednit již ve fázi návrhu nábytku. To znamená buď počítat s další operací (vrtání či frézování do hran), anebo zvolit spojovací kování, které tuto dodatečnou operaci nevyžaduje.

V letošním roce byla nabídka na trhu rozšířena o nové spojovací kování, určené právě pro spojování korpusových dílů vyrobených metodou nesting. Jedná se o jednodílný konektor pro spojování nábytkových dílců a instaluje se do otvoru vrtaného nebo frézovaného pouze do plochy dílce, tzn. bez nutnosti vrtání hran. Díky tomu je možné dílce obrábět na všech typech CNC strojů, včetně velmi jednoduchých 3osých a nestingových strojů. Ve srovnání se standardním spojovacím kováním na principu excentru a kolíku tak nový konektor nabízí efektivnější výrobu, rychlejší montáž a podle výrobce také vyšší upínací sílu. A navíc nevyžaduje ani podpůrnou funkci dřevěných kolíků.

Koncept kování byl navržen tak, aby využil minimální množství zdrojů při maximální funkčnosti. Konektor nabízí další výhody v přepravě a montáži. Po aplikaci do dílce nevyčnívají žádné součásti, které by při stohování dílců během výrobního procesu mohly poškodit dokončené plochy. To umožňuje jeho aplikaci již ve výrobě, což odbourává nutnost balení a přidávání sáčků s kováním.

Protože konektory jsou instalovány již ve výrobním závodě, koncoví uživatelé jsou již této operace ušetřeni. To výrazně urychluje montáž a navíc snižuje riziko možných chyb.

Tvar oválného plastového tělesa konektoru vyztuženého skelnými vlákny (o rozměru 33,8×16,5×10,8 mm) je opticky složen ze tří vzájemně prolnutých válečků s povrchovým drážkováním. Díky tomuto tvaru se nemusí do dílce frézovat oválné lůžko, ale vyvrtají nebo vyfrézují se 3 překrývající se otvory v řadě o průměru 15 mm a hloubce 11 mm s osovou roztečí 11,2 mm, přičemž vzdálenost středu prvního otvoru od hrany dílce je 3,6 mm. Tento tvar rovněž nabízí vysokou pevnost při působení tažné síly ve směru spojování (výrobce uvádí pevnost v tahu ~ 900 N / ~ 90 kg). Jeden konec tělesa, určený pro umístění k hraně dílce, je zarovnaný. V tomto místě je těleso opatřeno průchozím otvorem se závitem, v němž je předmontován vrut konfirmátového typu s ostrým závitem a s válcovou hlavou s otvorem pro inbusový klíč. Přístup k hlavě je z oválného otvoru na horní straně tělesa.

V připojovaném dílci se vyvrtá otvor o průměru 5 mm. Montáž se provádí pomocí inbusového šroubováku nebo prodlouženého bitu s šestihranným kulovým koncem (ball hex), a to z toho důvodu, že přístup k hlavě šroubu je s ohledem na jeho uložení možný pouze pod úhlem.

Součástí nového konektoru jsou také naklapávací plastové krytky, dodávané v různých barvách.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina