aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v novembri 2017

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v novembri v porovnaní s októbrom o 2,7 percentuálneho bodu (p.b.) na hodnotu 22,7 vplyvom pozitívneho hodnotenia súčasných a očakávaných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 97 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (38) zvýšilo v porovnaní s októbrom o 7 p.b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob (4) sa medzimesačne nezmenila a 90 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 38 % respondentov (o 5 % menej ako v októbrovom prieskume), znižovanie uviedlo 18 % respondentov (o 6 % viac) a stabilizovaný vývoj očakáva 44 % firiem (o 1 % menej). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (26) sa po očistení od vplyvu sezónnosti znížilo o 2 p.b. Napriek tomu požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Nitrianskeho kraja.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, v dôsledku čoho sa novembrové saldo (34) zvýšilo o 1 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s októbrom predpokladá rast, sezónne očistené saldo sa zvýšilo o 3 p.b. na hodnotu 24. Väčšina respondentov (65 %) o zmenách neuvažuje, 5 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov a 30 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti (všetky ukazovatele v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sú bez zmeny). Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem  maloobchodu  s  pohonnými  hmotami  a  opráv  motorových  vozidiel,  vo  všetkých  veľkostných  skupinách  okrem podnikov s 0 až 10 a 20 až 49 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch  okrem  Banskobystrického  kraja. 

Pri  hodnotení  očakávaného  vývoja  cien  väčšina  (78 %)  oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 1 % viac ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 18 % respondentov (o 1 % menej) a pokles 4 % podnikov (bez zmeny). Výsledné saldo (16) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom kleslo o 2 p.b. Napriek tomu ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako v októbri, v dôsledku čoho sa saldo (33) zvýšilo o 1 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 a 20 až 49 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (65 %), legislatívu (44 %), vysoké prevádzkové náklady (40 %) a nízky dopyt (38 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 10 % respondentov, čo je o 1 p.b. viac ako v októbri.

Zdroj: ŠÚ SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina