aktuality

Nové bezpečnostné normy a manažérske predpisy

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Decembrové normy STN vo Vestníku pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, ktorý vydáva ÚNM SR prinášajú 123 nových noriem, platných v SR. Súčasne uvádzajú 14 zmien v normách a 7 opráv v doterajších predpisoch.

• STN EN 1364-5 (92 0809) Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 5: Vetracie mriežky (EN 1364-5: 2017)

• STN EN 1272 (94 3003) Výrobky určené na starostlivosť o deti. Stoličky na pripevnenie k stolu. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (EN 1272: 2017)

• STN ISO 37001 (01 0106) Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s návodom na použitie (ISO 37001: 2017)

• STN EN 62550 (01 0648) Zásobovanie náhradnými dielmi (EN 62550: 2017; IEC 62550: 2017)

• STN EN 60300-3-3 (01 0690) Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-3: Návod na používanie. Náklady počas životnosti (EN 60300-3-3: 2017;  IEC 60300-3-3: 2017)

• STN EN ISO 14823 (01 8547) Inteligentné dopravné systémy. Slovník grafických údajov podľa ISO 14823: 2017 (EN ISO 14823: 2017; ISO 14823: 2017)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina