aktuality

Konjunkturální průzkum – listopad 2017

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v listopadu mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) oproti říjnu poklesl o 0,3 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně snížil o 0,7 bodu. Indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 1,6 bodu. Ve srovnání s listopadem 2016 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů nižší, indikátor důvěry spotřebitelů je ale vyšší.

Listopadový konjunkturální průzkum v odvětví průmyslu zaznamenal mezi podnikateli meziměsíční snížení důvěry. Indikátor důvěry poklesl o 1,8 bodu na hodnotu 97,5. Ukazatel hodnocení současné celkové ekonomické situace se oproti minulému měsíci nezměnil. Průmyslové podniky zhodnotily celkovou i zahraniční poptávku meziměsíčně téměř stejně jako v říjnu. Stav zásob hotových výrobků se rovněž téměř nezměnil. Podnikatelé v průmyslu očekávají v příštích třech měsících snížení tempa růstu výrobní činnosti a velmi mírný pokles zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou mezi průmyslovými podniky nižší, pro období příštích šesti měsíců jsou téměř neměnné. Meziročně je důvěra v odvětví průmyslu nižší.

Ze šetření o investiční činnosti ve zpracovatelském průmyslu vyplývá, že pro rok 2018 předpokládají respondenti meziroční růst investic o přibližně 3 %. Půjde přitom převážně o obnovu výrobních zařízení, méně pak o rozšíření výrobních kapacit a pořízení nových technologií.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,6 bodu na hodnotu 87,4. Zástupci stavebních podniků zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci téměř stejně jako v říjnu. Hodnocení současné poptávky po stavebních pracích se také téměř nezměnilo. Stavební podniky očekávají v příštích třech měsících zvýšení tempa růstu stavební činnosti a také stavu zaměstnanosti. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než minulý měsíc. Oproti listopadu 2016 je důvěra ve stavebnictví také vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra podnikatelů znovu mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,8 bodu na hodnotu 101,8. Podnikatelé v obchodě zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci stejně jako v minulém měsíci. Ukazatel stavu zásob zboží na skladech se meziměsíčně nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace se pro období příštích tří i šesti měsíců mírně zvýšilo. V meziročním srovnání je důvěra v obchodě také vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra v ekonomiku meziměsíčně nezměnila. Indikátor důvěry zůstal na hodnotě 96,3. Podniky ve službách zhodnotily svou současnou celkovou ekonomickou situaci přibližně stejně jako minulý měsíc. Hodnocení současné celkové poptávky po službách a i její očekávání pro příští tři měsíce se podle výsledků aktuálního průzkumu téměř nezměnilo. Ukazatele očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šestí měsíců se rovněž téměř nezměnily. Oproti loňskému roku je ovšem indikátor důvěry ve vybraných odvětvích služeb nižší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v listopadu zvýšila. Indikátor důvěry meziměsíčně vzrostl o 1,6 bodu na hodnotu 110,3. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců mírně snížily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se nezměnily. Úmysl spořit se zvýšil. Spotřebitelé se v porovnání s říjnem méně obávají růstu cen. Jejich obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů na vyšší úrovni.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2017)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2017)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2017)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2017)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina