aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – prosinec 2017

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 12. 2017) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 11/2017

• ČSN EN ISO 7010:2012 (01 8012) • Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky (změna A7)
• ČSN EN 12098-1 (06 0330) • Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav – Moduly M3-5, 6, 7, 8
• ČSN EN 15316-1 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
• ČSN EN 15316-2 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 2: Sdílení tepla v prostoru (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5
• ČSN EN 15316-3 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 3: Systémy rozvodů (Soustavy teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6
• ČSN EN 15316-4-1 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a příprava teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1
• ČSN EN 15316-4-2 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, Tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2
• ČSN EN 15316-4-3 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-3: Výroba tepla, fotovoltaické a solární tepelné soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
• ČSN EN 15316-4-4 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-4: Výroba tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
• ČSN EN 15316-4-5 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-5: Dálkové zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
• ČSN EN 15316-4-8 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8
• ČSN EN 15316-4-10 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7
• ČSN EN 15316-5 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7
• ČSN EN 15378-1 (06 0402) • Energetická náročnost budov – Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách – Část 1: Inspekce kotlů, tepelných soustav a soustav teplé vody, Modul M3-11, M8-11
• ČSN EN 15378-3 (06 0402) • Energetická náročnost budov – Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách – Část 3: Měření energetické náročnosti – Modul M3-10, M8-10
• ČSN EN ISO 28927-1:2010 (10 6010) • Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 1: Úhlové a svislé brusky (změna A1)
• ČSN EN 16946-1 (12 0555) • Energetická náročnost budov – Přejímka automatizace, řízení a technické správy budov – Část 1: Modul M10-11
• ČSN EN 16947-1 (12 0556) • Energetická náročnost budov – Systém správy budovy – Část 1: Modul M10-12
• ČSN 33 2000-7-718:2014 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory občanské výstavby a pracoviště (změna Z1)
• ČSN EN 55014-2 ed. 2 (33 4214) • Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 2: Odolnost – Norma skupiny výrobků
• ČSN EN 55014-2:1998 (33 4214) • Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 2: Odolnost – Norma skupiny výrobků (změna Z3)
• ČSN EN 50131-1 ed. 2:2007 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky (změna A2)
• ČSN EN 50134-7 (33 4594) • Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci – Část 7: Pokyny pro aplikace
• ČSN CLC/TS 50134-7:2006 (33 4594) • Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci – Část 7: Pokyny pro aplikace (změna Z1)
• ČSN EN 13032-4 (36 0456) • Světlo a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla
• ČSN EN ISO 11681-2:2012 (47 0195) • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů (změna A1)
• ČSN EN 12150-1 (70 1570) • Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis
• ČSN EN 14179-1 (70 1575) • Sklo ve stavebnictví – Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis
• ČSN EN 16809-2 (72 7248) • Tepelněizolační výrobky – Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu – Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky po instalaci
• ČSN EN ISO 29481-2 (73 0122) • Informační modely staveb – Manuál pro předávání informací – Část 2: Rámec pro interakce
• ČSN EN 15500-1 (73 8536) • Energetická náročnost budov – Řízení vytápění, větrání a klimatizace – Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci – Moduly M3-5, M4-5, M5-5
• ČSN EN 752 (75 6110) • Odvodňovací systémy vně budov – Vedení kanalizace
• ČSN EN ISO 9241-333 (83 3582) • Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 333: Stereoskopické zobrazovače užívající skla
• ČSN EN ISO 9241-210:2011 (83 3582) • Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů (oprava 1)
• ČSN EN ISO 27500 (83 3598) • Organizace zaměřená na člověka – Zdůvodnění a obecné principy
• ČSN EN ISO 18135 (83 8211) • Tuhá biopaliva – Vzorkování
• ČSN EN ISO 14780 (83 8213) • Tuhá biopaliva – Příprava vzorku
• ČSN EN ISO 18125 (83 8214) • Tuhá biopaliva – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
• ČSN EN 1272 (94 3420) • Výrobky pro péči o dítě – Židle pro připevnění ke stolu – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 16853 (96 1528) • Ochrana kulturního dědictví – Proces restaurování – Rozhodování, plánování a implementace
• ČSN EN 16883 (96 1529) • Ochrana kulturního dědictví – Směrnice pro snížení energetické náročnosti historických budov

Technické normy zrušené k 1. 12. 2017

• ČSN EN 60092-507 (32 6611) • Elektrické instalace na plavidlech – Část 507: Výletní lodě (platila od: duben 2001)
• ČSN EN 60079-26 ed. 2 (33 2320) • Výbušné atmosféry  – Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga (platila od: září 2007)
• ČSN EN 54-31 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů (platila od: červen 2015)
• ČSN EN 60598-2-20 ed. 2 (36 0600) • Svítidla – Část 2-20: Zvláštní požadavky – Světelné řetězy (platila od: listopad 2010)
• ČSN EN 131-2+A1 (49 3830) • Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení (platila od: prosinec 2012)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina