aktuality

Priestor pre kreatívnosť úžitkových predmetov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na podporu tvorby predmetov z dreva každoročne vyhlasuje Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) Zvolen medzinárodnú verejnú súťaž „Etudy z dreva“. Uzávierka prihlášok bude 31. januára 2018.

V XIX. ročníku „Etudy z dreva“ budú súťažiť „Naj… úžitkové predmety a šperky“. Hlavné ceny venuje LDM a budú ich tvoriť finančné odmeny – za 1. miesto 250 €, za 2. miesto 150 €, za 3. miesto 100 € v oboch kategóriách. Výrobcovia sériových predmetov tvoria 1. kategóriu. Študentom stredných a vysokých škôl so zameraním na dizajn patrí 2. kategória pre originály, prototypy a modely predmetov. Podmienkou zaradenia študentských prác do súťaže je aj uvedenie pedagóga, ktorý dozeral na tvorbu súťažného predmetu. Úspešní tvorcovia budú súťažiť aj o ceny venované Zväzom spracovateľov dreva SR, primátorkou mesta Zvolen a vydavateľstvom Yudiny. Podrobnosti záujemcom poskytne kontaktná osoba súťaže milan.boledovic@lesy.sk.

Výrobky pre praktické využitie navrhnú a vyrobia dizajnéri z dreva ako nosného materiálu v kombinácii s iným prírodným materiálom. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci, skupiny, firmy, študenti a školy. Prihlasovateľom môže byť aj klient, pre ktorého bol súťažný predmet navrhnutý alebo vyrobený. Jeden autor môže prihlásiť najviac 5 predmetov. Do súťaže nebudú prijaté drevené hračky a drobné interiérové doplnky k nábytku.

Ocenené a najkrajšie úžitkové predmety a šperky z dreva budú tvoriť rovnomennú výstavu v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene, ktorej vernisáž bude v polovici februára 2018.

Ilustračné foto z minulých ročníkov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina