reportáže

Truhlářství NENADÁL – rodinná firma s 95letou tradicí

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Truhlářství NENADÁL patří k našim tradičním výrobcům oken a dveří. Jejich specialitou jsou historická špaletová okna, která tvoří více než polovinu celé jejich produkce. Jako jedni z mála se mohou pochlubit prakticky nepřerušenou truhlářskou činností během celé své téměř stoleté historie. Rodinná firma z Mělníka v současné době prochází další etapou, kdy se jejího vedení po dvaceti letech ujímá nastupující v pořadí již čtvrtá generace rodinných příslušníků.

Od 1. republiky…

Historie rodinné truhlářské firmy NENADÁL sahá na přelom 19. a 20. století. Zakladatel pan Bedřich Nenadál se po své tovaryšské cestě po Tyrolsku pln zkušeností a elánu vrací zpět do Čech a hodlá založit vlastní podnik. Zde jej však zastihuje počátek I. světové války, mobilizace a odvedení na východní frontu. Vrací se sice živ, ale s těžkým zraněním nohy, které jej bude trápit až do konce života. Přesto v roce 1922 zakládá živnost a staví dům i s menší truhlárnou. Začíná prosperovat, ale světová krize ve 30. letech vzestup zastavila. Firma přežívá krizi i následná válečná léta. Po nich následuje prudký rozmach, zastaven až komunistickým převratem v roce 1948, který tvrdě doléhá na všechny podnikatele a živnostníky. Začátkem 50. let proto zaměstnává jen jednoho truhlářského tovaryše, svého syna Zdeňka (*1919) a odmítá se začlenit do různých „družstev a komunálů“. A tak v roce 1953 truhlárna i s rodinným domem „lehla popelem“. Pan Bedřich Nenadál byl zatčen a obviněn z úmyslného založení požáru a z negativního postoje k „lidově-demokratickému“ zřízení. Stopy pravého žháře však velmi okatě vedou jiným směrem a do jiných kruhů, proto nakonec byl propuštěn. Pojistka za dům však byla záměrně dlouho zadržována, až měsíc před měnovou reformou byla uvolněna. Se svým synem se pouští do obnovy domu a dílny. Rozhodnutí úřadů je však nekompromisní: syn musí dobrovolně odejít budovat socialismus do těžkého průmyslu a válečný invalida může obnovit dům – dílnu však nikoli. Přesto ale truhlárna znovu začíná vyrábět. „Úřady“ tedy zaútočí znovu. Syn je obviněn z trestného činu ublížení na zdraví, spáchaném na komunistické funkcionářce. A tak Zdeněk Nenadál, sedminásobný mistr republiky ve veslování z let 1938–1947 je postaven v roce 1955 před soud, ale pro protiřečení „svědků“ musel být osvobozen. Začátkem 60. let je již Bedřich Nenadál velmi nemocen a unaven a odevzdává Živnostenský list. Dílnu přebírá jeho syn Zdeněk a nadále zůstává v majetku rodiny i když je provozována pod hlavičkou různých národních podniků až do jara roku 1990.

…po současnost

Vedení obnovené rodinné firmy se ujímá představitel třetí generace, vnuk zakladatele Zdeněk Nenadál (*1955). Stísněná dílna však nesplňuje jeho představy o rozvoji řemesla, a tak po zakoupení nových prostor přichází větší výrobní možnosti. Ale ani ty záhy nestačí rostoucímu zájmu zákazníků, a proto se přistupuje k poměrně rozsáhlé přestavbě. Po dokončení přestavby v roce 1998 nastupuje do firmy již čtvrtý pokračovatel rodinné tradice, Zdeněk Nenadál mladší (*1978), absolvent SUPŠ v Praze, který se ihned po nástupu do firmy začleňuje do výrobního procesu, prochází všemi pracovišti a po několika letech se ujímá pozice vedoucího výroby. Ve spodních částech nové truhlárny byla vybudována podniková vzorkovna a výrobní prostory o rozloze cca 2500 m2.

V roce 2013 do rodinného majetku přecházejí další dvě firmy: BASTL – Požární uzávěry Praha s.r.o. (Výrobce dřevěných protipožárních uzávěrů) a PRECIZA s.r.o. (výrobce požárního materiálu). Firma tak výrazně rozšiřuje svoji činnost, což vyžaduje i rozšíření manažerských pozic. Do firmy nastupují další dva potomci: Ondřej Nenadál (*1980), absolvent střední podnikatelské školy a Vojtěch Nenadál (*1992), absolvent bakalářského studia Vysoké školy ekonomických studií v Praze.

Pro předání firmy je třeba se rozhodnout včas

Když u nás v 90. letech minulého století houfně vznikaly soukromé rodinné firmy a živnosti, byla hlavní motivací jejich zakladatelů především snaha osamostatnit se. Jen málokterý podnikatel ale tehdy zároveň přemýšlel nad tím, komu jednou svoji firmu předá. Je pravda, že mnozí nad tím ani příliš přemýšlet nemuseli, neboť tuto situaci měli od počátku vyřešenou, čímž se vyhnuli složité životní situaci, v níž se v současné době řada zakladatelů rodinných firem ocitá. Do té první kategorie patří i firma NENADÁL. O tom, že pokračovatelem rodinné truhlářské tradice ve čtvrté generaci bude Zdeněk Nenadál ml., bylo de facto rozhodnuto již při znovuobnovení firmy v roce 1990.

„Odmala jsem chodil pomáhat dědovi do dílny, takže jsem v tom prostředí vyrůstal. Navíc mě to bavilo, takže v otázce mého budoucího povolání jsem měl vždy jasno. Žižkovskou průmyslovku jsem absolvoval s tím, že budu pracovat v naší firmě a tak pokračovat v rodinné truhlářské tradici. A to nejen proto, že jsem v pořadí třetím nositelem jména Zdeněk Nenadál,“ usmívá se nejstarší z pravnuků zakladatele firmy.

Přestože další dva jeho bratři, Ondřej a Vojtěch, k truhlářskému řemeslu nikdy netíhli, nakonec se v rodinné firmě sešli všichni tři. A to i díky tomu, že firma NENADÁL do svého vlastnictví získala dvě výše uvedené firmy (BASTL – Požární uzávěry Praha s.r.o. a PRECIZA s.r.o.), s nimiž předtím dlouhodobě spolupracovala. Jejich majitelé již nadále ve svém podnikání z různých důvodů nechtěli pokračovat, a tak jim své firmy nabídli k odkoupení. Vedení první z nich se ujímá Vojta a druhou přebírá Ondra. Při té příležitosti se Zdeněk Nenadál st. rozhoduje, že zahájí kroky k postupnému předání i svojí firmy.

Z fyzické osoby na s.r.o.

Původní firma Truhlářství NENADÁL funguje od svého založení v roce 1992 dodnes jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění. V roce 2013 zakládají synové Zdeňka Nenadála společnost NENADAL s.r.o. a stávají se jejími společníky. Důvodem pro založení nové s.r.o. byla především plynulost a bezpečnost celého procesu předání firmy, jak vysvětluje Zdeněk Nenadál st.: „Ona ta naše firma už je z hlediska majetku a objemů výroby na fyzickou osobu docela velká. Při této velikosti firmy už je v mnoha ohledech výhodnější a bezpečnější pokračovat pod hlavičkou s.r.o. Také jsme chtěli, aby firma mohla bez jakékoliv vnější změny, tedy pod označením Nenadál, pokračovat dál, ale přitom aby uvnitř probíhal pomalý a bezpečný proces jejího předávání. Proto jsme se domluvili, že si synové založí vlastní společnost se stejným názvem, ve které já již figurovat nebudu a která bude postupně přebírat veškeré aktivity firmy. Takže dnes už např. naprostá většina zakázek jde přes s.r.o. a já jako fyzická osoba jsem už jen majitelem budov atd. Jakmile bude transformace firmy ukončena, tak fyzická osoba už zde nebude figurovat vůbec.“

Náročností zvyšují svoji konkurenceschopnost

Firma dříve fungovala jako „všestranné“ truhlářství. Postupem času ale některý sortiment omezovala a dnes už se zaměřuje jen na výrobu oken a dveří včetně požárních, přičemž hlavní důraz klade na kvalitu a řemeslné provedení. A přestože jejich specializací jsou především dvojitá (špaletová) okna a dveře do historické zástavby a památkově chráněných zón, které se na jejich realizacích podílí naprostou většinou, o práci nouzi nemají. Podle Zdeňka Nenadála st. jde o řemeslně i časově náročnou výrobu, díky čemuž v této kategorii není tak velká konkurence. Na druhé straně ze strany jak státních institucí, tak soukromých investorů zájem o tento sortiment roste: „Běží spousta dotačních programů na obnovu a rekonstrukci fasád historických budov. Naše kapacita je asi 100–120 špaletových oken měsíčně a v současné době máme tuto kapacitu zcela naplněnou.“

Z tohoto pohledu to možná vypadá jednoduše, realita je ale složitější. Vlastní výrobě předchází poměrně dlouhý přípravný proces sestávající z přípravy návrhů, jejich schvalování památkáři a investorem atd. V rekonstrukcích historických budov se střetávají dva faktory: požadavky stavebního zákona na tepelnou a hlukovou ochranu budov a požadavky památkářů na maximální zachování původního vzhledu. „Z jejich pohledu by bylo nejlepší původní okna jen opravit, což je samozřejmě nesmysl, protože cena repasování představuje 30–50 % ceny nového okna a stále je to staré okno, které bude za pár let nutné znovu opravovat, ne­hledě na to, že má většinou nevyhovující tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Vyrábět přesné repliky je také nereálné. Na starých budovách je každá okenní konstrukce jiná. Jejich přesné zachování není technologicky možné, pokud se máme držet v nějakém přijatelném cenovém rozpětí. Proto většinu původních oken nahrazujeme naší univerzální konstrukcí, kterou už máme docela ‚vychytanou‘, takže se nám nestává, že bychom s ní u památkářů naráželi na nějaký odpor. Pouze ji vzhledově přizpůsobíme původním oknům. Někdy se sice musíme dohodnout na kompromisu, ale většinou se do původních profilů trefujeme dost přesně. I díky tomu jsme ve výběrových řízeních poměrně úspěšní. A to i přesto, že nepatříme k nejlevnějším. Když ale ve výběrovém řízení projdeme spolu s těmi nejlevnějšími do druhého kola, které už probíhá formou osobní konzultace s investorem, a předvedeme naši variabilitu a možnosti, tak většinou zakázku získáme. U zákazníků totiž stále větší roli hraje kvalita,“ říká Zdeněk Nenadál st. a dodává: „Běžné eurookno dnes vyrobí každý. Kvalitní a technologicky a řemeslně náročné špaletové okno už ale každý nezvládne. My to umíme a to je naše obrovská konkurenční výhoda. A když pak jdete po Praze a vidíte na spravených historických fasádách svoje výrobky, je to nejen pěkný pocit, ale hlavně jsou to reference, které velkou měrou určují, jak se bude firmě dařit i v budoucnu.“

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor a archiv výrobce

Výrobní areál společnosti NENADÁL

Zakladatel rodinné firmy Bedřich Nenadál a jeho pokračovatel Zdeněk Nenadál

Současní zástupci třetí a čtvrté generace rodinné firmy (zleva): Zdeněk, Zdeněk ml., Ondřej a Vojtěch Nenadálovi

Hlavní výrobní náplní firmy jsou špaletová okna a dveře pro rekonstrukce historických budov

Ve výrobě replik historických oken a dveří včetně ozdobných prvků firmě výrazně pomáhají moderní CNC technologie

Většina zakázek vychází z univerzální okenní konstrukce, u které se upraví profily a plošné členění tak, aby se okno vzhledově co nejvíce přiblížilo originálu

Ukázka realizací firmy NENADÁL

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina