reportáže

Pro naučné stezky, lesní pedagogy, jakož i k zábavě a poučení našich nejmenších

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na letošním 2. ročníku veletrhu Cesty dřeva, proběhnuvším v první polovině února na pražském výstavišti v Letňanech (viz DM 3/2017), se mezi několika desítkami vystavovatelů prezentovala společnost s ručením omezeným AWOCADO z Hradce Králové, která svojí přítomností potěšila kromě řady návštěvníků také samotné organizátory této akce. A to již v okamžiku podání přihlášky pro svoji na našem trhu ojedinělou specializaci v oboru zpracování dřeva. Spočívá ve výrově interaktivních pomůcek a her pro lesní pedagogiku a ekologickou výchovu, které firma od roku 2014 produkuje pod značkou Lesní svět se stejným cílem, jako má samotný veletrh Cesty dřeva – podporovat v lidech lásku ke dřevu a úctu k přírodě, s níž jsou člověk a strom od nepaměti spojeni.

Společnost AWOCADO funguje na českém trhu od konce listopadu 2009, kdy byla založena králové-hradeckým podnikatelem a svým současným jednatelem Milošem Tomkem a jeho společníkem. V prvních letech působila v oblasti reklamy a posléze se zaměřila také na výrobky ze dřeva, převážně pak na dřevěné vánoční ozdoby. „Považuji se za kreativního člověka a zatímco oblast reklamy mě takříkajíc sedla, ve výrobě vánočních ozdob jsem se naopak vůbec nenašel, zřejmě pro jejich někdy až velkou kýčovitost, a proto jsme se s kolegou rozešli. Nicméně výroba ze dřeva jako taková se mně líbila a navíc jsem již v té době i s rodinou přesídlil z Hradce Králové do zhruba 30 km vzdálené lokality v Podkrkonoší. Zde žijeme na samotě v roubené chalupě u lesa ruku v ruce s přírodou, díky níž od té doby všechna roční období prožíváme tak nějak opravdověji s tím, že zima je prostě taková ‚zimovatá‘ a podzim ‚podzimovatý‘. A právě v souvislosti s těmito pocity mě jednoho dne tak jako v pohádce o Popelce cvrnkla přes nos myšlenka, že bych od přírody nemusel jen brát, myslím to krásné, co nám všem dává, ale že bych pro ni mohl s využitím svých reklamních zkušeností také něco udělat,“ objasňuje nám pětačty­řicetiletý Miloš Tomek (původní profesí strojař) okolnosti, které jej v roce 2014 přiměly k vytvoření Lesního světa coby produktové značky jeho společnosti AWOCADO.

Od dřevěných přívěsků až po naučné stezky na klíč

Výrobky produkované pod zmíněnou značkou jsou určené především pro zpestření a obohacení výuky lesní pedagogiky a environmentální výchovy dětí a mládeže, nicméně velmi často oslovují i dospělé lidi všech věkových kategorií včetně seniorů.

„Mottem Lesního světa je ‚Objevujte přírodu hravě‘ a proto se snažíme, aby naše produkty byly nejen zajímavé svým obsahem a provedením, ale i dostatečně zábavné pro naše nejmenší. Na malé děti se hodně zaměřujeme již od samého vzniku této značky, neboť u nich vidíme největší šanci, že si již v raném věku mohou vytvořit kladný vztah k přírodě, který budou dále prohlubovat. Přitom je ale nikdo nesmí do ničeho tlačit, musí chtít sami, což lze dosáhnou právě hravou a pro ně zajímavou formou,“ upřesňuje jednatel a dodává, že výsledkem tohoto zhruba tříletého snažení je široké portfolio výrobků zhotovených z řady jehličnatých nebo světlých listnatých dřevin či jejich vzájemnou kombinací. Mezi výrobky firmy tak lze v první řadě nalézt tzv. ilustrované drobnosti neboli celou řadu drobných dárkových a motivačních předmětů pro děti. Jak dětem, tak i lesním pedagogům je pak určena také široká škála již výše zmíněných interaktivních dřevěných pomůcek pro environmentální výchovu a lesní pedagogiku.

„Většinu z těchto produktů vyrábíme jak v provedení do interiéru, tak i do exteriéru, kdy jejich konstrukční základ tvoří zpravidla masivní smrkový hranol a jsou zastřešeny šindelovou stříškou. Ke zhotovení vlastních herních nebo poznávacích prvků (s následně aplikovanými tištěnými obrázky a texty) využíváme převážně světlé listnaté dřeviny (pro otočné destičky pexes a poznávacích věží nejlépe habr). Výjimkou je náš dendrofon (určený k poznání, jak zní les), jehož jednotlivé lamely v počtu 8–11 jsou zhotoveny jak z listnatých, tak i jehličnatých dřevin, a to v případě 11lamelového z buku, dubu, olše, lípy, břízy, smrku, borovice, habru, javoru, modřínu a jasanu,“ doplňuje Miloš Tomek s tím, že povrchová úprava výrobků je prováděna přírodními a pro člověka i zvěř nezávadnými oleji, chránícími dřevo před povětrnostními vlivy a UV zářením.

Nedílnou součástí výrobního sortimentu jsou také na klíč realizované naučné stezky, pro jejichž obohacení a zatraktivnění firma nedávno vytvořila novou mobilní aplikaci „Les poznání“. Vnikla na základě rostoucích požadavků zákazníků na výrobu interaktivních tabulí s hlasy ptáků a zvěře, případně dalšími informacemi a návštěvníci si ji mohou přímo na stezce zdarma stáhnout do svého mobilního telefonu. „Součástí aplikace je i čtečka QR kódů, jimiž na přání zákazníka jednotlivé obrázky na stanovištích doplníme, a které si děti i dospělí mohou na stezce naskenovat, čímž si do své aplikace stáhnou vedle obrázků např. i zvuky a různé zajímavosti či doplňující informace. U zvířat a ptáků kupříkladu jejich hlasy a stopy, u rostlin listy, květy apod. Navíc jim tyto informace v telefonu zůstanou a po návratu z výletu se pak doma mohou do lesa kdykoliv, alespoň fiktivně, znovu vrátit,“ upřesnil jednatel s dovětkem, že celková cena naučných stezek na klíč je odvislá od počtu jednotlivých zastavení. Zde pak závisí na konkrétním vybavení každého stanoviště a jeho provedení, jehož cena bez DPH se tak v případě dřevěných prvků se stříškou může pohybovat od cca 18 300 Kč (běžná naučná tabule) až po 38 000 Kč při využití věže poznání.

Zákazníkům přímo na míru

Společnost AWOCADO v současné době včetně jednatele zaměstnává celkem 10 lidí. Při získávání odborných informací a jejich aplikaci na výrobky spolupracuje s celou řadou subjektů, jako jsou muzea, Lesy ČR s.p., odborné střední a vysoké lesnické školy a v neposlední řadě s lidmi pracujícími s dětmi, kteří podle M. Tomka umí mluvit lidskou řečí respektive umí tyto informace podat takovým způsobem, aby byly pro děti zajímavé. Do této skupiny patří i dvojice jeho dobrých kamarádů – malířů, kteří pro firmu vytvořili rozsáhlou sbírku reálných ilustrací, která jí umožňuje dle přání zákazníků zpracovávat rozličná téma napříč různými biotopy.

„Firemním ‚rodinným stříbrem‘ je dnes asi 800–900 nejrůznějších obrázků a kreseb. Díky nim můžeme naše výrobky, a to nikoliv pouze naučné tabule pro lesní stezky nebo poznávací věže, ale také většinu interiérových učebních pomůcek, pasovat takříkajíc na míru všem zákaznickým subjektům (školám, mateřským školám, různým lesnickým firmám či organizacím) podle konkrétní oblasti, ve které se daný subjekt nachází. Nejedná se tedy o žádnou sériovou produkci, ale o výrobky zhotovované na zakázku tak, aby se dospělí a zejména pak děti mohli seznamovat s takovými rostlinnými a živočišnými druhy, které se v té či oné lokalitě (hory, nížiny, lužní lesy atd.), kde žijí nebo kterou na svých cestách procházejí, skutečně vyskytují,“ vysvětluje jednatel a dodává, že pro zhotovení nosných konstrukcí jakož i ostatních dřevěných částí herních či informačních prvků firma disponuje vlastní truhlárnou. V případě některých polotovarů či spe­ciálního tisku ilustrací na dřevěný podklad spolupracuje se subdodavateli.

„Jelikož našimi výrobky kromě jiného propagujeme i tzv. trvale udržitelné hospodaření v našich lesích, proto zásadně nakupujeme pouze dřevo pocházející z důvěryhodných zdrojů. Konkrétně pak z lesů certifikovaných systémem PEFC, načež jsme pochopitelně i sou­částí jeho C-o-C spotřebitelského řetězce,“ pochlubil se nám Miloš Tomek s tím, že nejčastějšími zákazníky firmy jsou mateřské a základní školy, které poptávají jak exteriérové dřevěné edukační prvky, využívané ve svých areálech v součinnosti s herními prvky na dětských hřištích, tak i výrobky určené pro interiérové využití. „Další početnou skupinu zákazníků pak představují obce respektive jimi vlastněné lesy, některé firmy se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí (např. E.ON), různé divize Lesů ČR s.p., Ministerstvo zemědělství ČR a v neposlední řadě i individuální kupující z řad veřejnosti, zajímající se většinou o naše ilustrované drobnosti a menší interiérové naučné nebo herní prvky,“ doplnil jednatel v závěru našeho rozhovoru, kdy z již hotových realizací naučných stezek zmínil např. stezky v lesích města Písku a v Zelenovském údolí u Domažlic.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv výrobce

Dospělé návštěvníky veletrhu Cesty dřeva zajímaly hlavně ilustrované drobnosti a menší herní prvky pro děti (zvířecími i rostlinnými motivy opatřené dřevěné dekorační magnetky, medaile, přívěsky na klíče, dřevěná pravítka, razítka, záložky, ořezávátka, omalovánky, dřevěné káči, joja)

Děti naopak přitahovaly různé interaktivní pomůcky (skládací kostky, puzzle, edukační domina, poznávací pexesa – klasická duo či tzv. tripexesa pro hledání souvisejících trojic) a velké naučné prvky (různé naučné tabule, fotostěny, prohazovadla) a zejména pak ekologické poznávací hry, jako kukátka – zvířecí stopy, dendrofon včetně edukačního, xylofon, otočné pexeso, věž poznání a další

„Díky rozsáhlé sbírce reálných ilustrací můžeme nabízet zákazníkům výrobky zhotovené na míru biotopu jejich oblastí,“ říká jednatel společnosti AWOCADO Miloš Tomek (vlevo)

Výrobky typu věž poznání, (se čtyřmi vybranými tématy z řady možných, vyobrazenými u každého tématu na 12 otočných tabulkách, kdy na přední straně je obrázek a na zadní straně správná odpověď) nebo naučných tabulí lesních stezek se obvykle neobejdou bez šindelové stříšky

Výrobky, jako např. xylofon, fotostěna, prohazovadlo či různé interaktivní tabule, jsou poptávány jak se stříškou, tak i bez ní

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina