školy

Design nábytku aneb semestrální práce studentů MENDELU

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na začátku měsíce října, v době konání druhého ročníku brněnských „dnů designu“, hostil Místodržitelský palác Moravské galerie v Brně přehlídku semestrálních prací studentů Mendelovy univerzity v Brně. „Výstava Design nábytku představuje veřejnosti průřez semestrálních prací z ateliérové tvorby studentů studijního programu Nábytek a Design nábytku, které se vyučují na Ústavu nábytku, designu a bydlení, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně“, informovala zájemce o nábytkový design tisková zpráva připravená kurátorem výstavy Jiřím Tauberem.

Po delším čase se jednalo o vskutku reprezentativní přehlídku studentských návrhů prezentovaných z velké části prostřednictvím tzv. funkčních modelů. Více než 70 trojrozměrných exponátů (nábytek, svítidla a interiérové doplňky) doplněných 50 postery bylo názorným svědectvím schopností i značné cílevědomosti současných studentů ústavu. S potěšením bylo možné konstatovat, že nábytek prezentovaný na plošných vizualizacích, případně v malých modelech, je snad i na této škole minulostí! Modely, některé snad i prototypy, byly vyrobeny velmi poctivě, mnohé profesionálně s pomocí odborných firem, často firem rodinných příslušníků vystavujících. Bylo zřejmé, že studenti museli do svých prací investovat nejen píli, úsilí a čas na přípravu návrhu a vizualizaci, ale i finance, někdy značné výše.

Jako dlouholetý organizátor a garant soutěžní přehlídky Grand Prix Mobitex vím, jak snadno je možné nadchnout se kreativně vyhlížející vizualizací! Model, prototyp či výrobek v měřítku 1:1 však mnohdy parametrům návrhu neodpovídá ani vizuálně, ani technologicky, ani materiálově! V průběhu výroby se totiž ledacos musí změnit, upravit či dořešit. Proto je pro studenty jako začínající designéry výroba modelu tak důležitá! Posun ve výuce směřující k zhotovení modelu je zásadním momentem, který může mladé tvůrce motivovat… funkční model je hmatatelným výstupem potvrzujícím životaschopnost (nebo naopak propad) návrhu; vlastnoruční výrobek se cení ještě mnohem více, ale v době technologických inovací není nutností.

Mnohé z vystavených prací, ať se jednalo o nábytek z kolekce na téma „retro“, netradiční svítidla nebo inovativní hračky, bylo možné zhlédnout na předchozích výstavách, soutěžích a také na již zmíněné studentské přehlídce Grand Prix Mobitex. Proto lze srovnávat: zatímco některé ze zajímavě vyhlížejících návrhů nakonec dobře nedopadly, jiné naopak převedením do „reality“ získaly na kvalitě. V rámci „retro“ kolekce se podobných případů vyskytlo hned několik, mezi nimi i původně nepodařené pokusy, které se po dopracování či opravě klidně mohly stát adeptem na cenu. Právě zadání pro soutěžní pře­hlídku Grand Prix Mobitex 2017 přivedlo na svět řadu pozoruhodných návrhů v tzv. retro stylu; pochvala za ně náleží samozřejmě především autorům, ale nelze zapomenout na pedagogy, trojici Martin Kovařík, Jaroslav Svoboda a Jiří Tauber, bez jejichž vedení, kritik i povzbuzování by výsledky spe­ciálního workshopu nebyly realizovatelné. Totéž platí i o souboru židlí vytvořených jako variace na známou Rietveldovu židli: různé více či méně blízké varianty tohoto ikonického kusu sedacího nábytku byly doprovozeny malým modelem, demonstrujícím paralely se vzorem či odlišnosti. Výběr barových oboustranně využitelných židlí a několik příkladů redesignu starých židlí pomocí nápaditých textilních prvků kolekci nábytku dodalo na pestrosti a bohatosti.

Odvahu při práci s materiály, jako je beton, dřevo, pryskyřice, sádra nebo papír, a při jejich kombinování s různými světelnými zdroji ukázala kolekce svítidel, za něž byla získána četná ocenění. Kultivovaný rukopis vykazoval také dětský nábytek a hračky, práce vedené Milanem Šimkem, mnohé již realizované pro konkrétní využití. Pro doplnění představy o výuce byla expozice doplněna o zdařilé kresebné práce a grafiku (linoryty).

Umístění v přízemních výstavních prostorách, částečně již omšelých, jejichž základem je dlouhá úzká chodba a zakončením sloupová „hala“, se nakonec ukázalo být předností: v závěru chodby výstavu nečekaně završovala kvalitní ženská a mužská torza z ruky Jiřího Taubera. Ten také v expozici svých studentů představil nový kus sedacího nábytku.

Prezentace MENDELU v Moravské galerii v Brně přinesla ještě jedno překvapení: oficiální představení nových reklamních předmětů pro Lesnickou a dřevařskou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, které navrhl v rámci semestrální práce student Filip Dočkal. Vernisáž se proto nesla i v duchu módní přehlídky zajištěné vystavujícími studentkami. Výstavě nelze téměř nic vytknout, jen pochválit; s výjimkou krátkého termínu: trvala jen pět dnů!

Autor: PhDr. Dagmar Koudelková
Národní centrum nábytkového designu o.p.s.
Kontakt: koudelkova.dag@gmail.com
Foto: archiv autorky

Více než 70 exponátů doplněných 50 postery bylo vystaveno v prostorách brněnského Místodržitelského paláce

Několik nábytkových soliterů na téma „retro“

Příklady redesignu starých židlí pomocí nápaditých textilních prvků

Vystavená svítidla netradičního materiálu i tvaru poutala pozornost návštěvníků světelnými efekty a právem patřila k divácky atraktivním exponátům

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina