odborné témy

Český nábytkářský průmysl by měl letos opět dosáhnout skvělých výsledků

aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Produkce nábytku v České republice v letošním roce podle kvalifikovaného odhadu Asociace českých nábytkářů (AČN) a společnosti Apicon Consulting překročí 45 miliard korun. V porovnání s rokem 2016 by to mohlo být až o 500 mil. Kč více. Import by se měl pravděpodobně přiblížit hodnotě 19 mld. Kč, export 27,8 mld. Kč.

Výše uvedenou velmi pozitivní předpověď spolu s dalšími oborovými informacemi zveřejnila AČN na tiskové konferenci uspořádané při příležitosti zahájení 8. ročníku mezinárodního veletrhu FOR INTERIOR (5.–8. 10. 2017) na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech. „Při našem odhadu respektive dopočtu jsme vycházeli z hodnot dosaženého ekonomického výsledku za první pololetí roku 2017, přičemž jsme zároveň brali v potaz i dynamiku vývoje,“ uvedl na úvod tiskové konference tajemník AČN Ing. Tomáš Lukeš (graf 1).

Exportní výkonnost (vývoz–dovoz/tržby) českého nábytkářského průmyslu by se v letošním roce mohla po několika letech mimořádného růstu zastavit (graf 2).

Podle tajemníka Ing. Lukeše by to samo o sobě nemuselo být špatné znamení, pokud by ovšem tento pokles byl nahrazen tuzemskou spotřebou. „V případě exportní výkonnosti tuzemského nábytkářského průmyslu očekáváme, že oproti rekordnímu roku 2016, kdy se dostala na 20,52 %, letos naopak poklesne o 0,84 % na 19,68 %. U vlastního exportu by podle našich předpokladů mělo dojít k dalšímu zvýšení vývozu nábytku o více jak 810 mil. Kč, čímž by letošní exportní hodnota měla překročit 27,8 mld. Kč. Mimo to věříme i v další zlepšení růstu tuzemské spotřeby nábytku na 36,29 mld. Kč (graf 3).

Stále však platí, že ve spotřebě nábytku pořád nejsme na předkrizové hodnotě, kdy před deseti lety v roce 2007, přesáhla hodnota spotřeby 37 mld. Kč,“ doplňuje Ing. Lukeš s tím, že nadále pokračuje růst objemu dováženého nábytku ze zahraničí a lze tak v letošním roce očekávat překročení 50% hranice podílu importovaného nábytku na tuzemské spotřebě (graf 4).

Důležitým faktorem ukazujícím na kvalitu dováženého nábytku je podle AČN jeho průměrná cena na kilogram, která by však v letošním roce měla dle odhadů odborníků dramaticky klesnout. „Očekáváme, že průměrná hodnota dováženého nábytku bude 39,67 Kč/kg, zatímco hodnota exportovaného nábytku bude 77,26 Kč/kg. Tento výkyv můžeme do určité míry přičíst kurzovým výkyvům, ale jen z části. Ačkoliv není možné plošně tvrdit, že co je levné je nekvalitní, v konkurenčním prostředí má cena vždy významnou vypovídací hodnotu. Pro zákazníky může být toto číslo varováním, aby pečlivě hlídali kvalitu nabízeného nábytku z dovozu! Ono totiž až na výjimky platí, že ‚za málo peněz, málo muziky‘,“ konstatuje Ing. Lukeš a dodává, že AČN má pro zákazníka účinný nástroj, jak poznat kvalitní nábytek a kvalitní výrobní firmu. Tím je značka Česká kvalita – Nábytek, která je vydávána na základě žádosti a posouzení nezávislou třetí stranou.

Největší podíl na importu nábytku do České republiky má podle informací AČN Polsko, odkud by k nám letos mohl být dovezen nábytek za 4,8 mld. Kč. Druhým největším dovozcem je Německo (cca 3,5 mld. Kč) a v těsném závěsu za ním Čína, která by podle předpokladu mohla do ČR importovat nábytek za zhruba 3,1 mld. Kč. Polsko společně s Čínou letos pravděpodobně dosáhnou na téměř 43 % podílu na celkovém importu nábytku. Nábytek za stovky miliónů korun bude do ČR letos pravděpodobně dovezen ještě ze Slovenska (cca 992 mil. Kč), Itálie (cca 898 mil. Kč), Rakouska (cca 774 mil. Kč), Vietnamu (cca 559 mil. Kč), Litvy (cca 360 mil. Kč), Tuniska (cca 268 mil. Kč), Rumunska (cca 263 mil. Kč), Francie (cca 256 mil. Kč), Velké Británie (cca 244 mil. Kč) a Švédska (cca 229 mil. Kč). Naopak cca 30 % českého exportu nábytku bude mířit do Německa, což představuje více jak 8,3 mld. Kč. S velkým odstupem následuje Slovensko, kam pravděpodobně bude vyvezen nábytek za cca 2,4 mld. Kč a dále pak Francie (cca 1,9 mld. Kč), Spojené státy americké (cca 1,6 mld. Kč), Rakousko (cca 1,4 mld. Kč), Velká Británie (cca 1,3 mld. Kč), Švédsko (cca 1,01 mld. Kč) a další (graf 5).

V této souvislosti pak Ing. Lukeš spolu s prezidentem AČN Ing. Martinem Čudkou upozornili zhruba desítku přítomných novinářů na fakt, že v příštích letech může produkce nábytku u nás poměrně výrazně poklesnout. A to v případě, že nebude na trhu dostatek dřeva s certifikací FSC, která by od roku 2020 měla být podmínkou pro všechny dodavatele nadnárodního řetězce IKEA, který je důležitým odběratelem řady českých výrobců nábytku či komponentů k jeho výrobě v čele s Dřevozpracujícím družstvem Lukavec. Cílem zmíněného řetězce, jak je jistě odborné veřejnosti známo, je počínaje rokem 2020 prodávat své výrobky výhradně s označením FSC, a to údajně s ohledem na jeho zákazníky po celém světě, kteří žádají šetrný přístup vůči životnímu prostředí. IKEA v tomto případě zvolila certifikaci FSC, kterou jsou v České republice zatím certifikována pouhá 2 % lesů a FSC surovina je tak na našem trhu nedostatková. Jediným řešením k tomu, aby český nábytek mohl být vyráběn z domácího dřeva a nikoliv z importovaného a potažmo dražšího dřeva, zvyšujícího firmám výrobní náklady, je podle AČN tuzemská certifikace lesních ploch systémem FSC. V zájmu svých členů proto začala usilovně apelovat na politiky i lesy ve vlastnictví státu, aby zajistili dostatek tuzemského dřeva na trhu s certifikací FSC. Jedním z počinů v rámci tohoto snažení pak byl i asociací a dalšími oborovými subjekty iniciovaný seminář „Řešení nedostatku dřeva FSC pro nábytkářský průmysl“, uspořádaný 12. září 2017 hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jeho účastníci z řad nábytkářů zde apelovali na přítomné vrcholné představitele státem vlastněných lesů (s.p. Lesy ČR a Vojenské lesy a statky) s cílem najít řešení, které by jim pomohlo odvrátit hrozící ztrátu konkurenceschopnosti, pokud nebudou moci dodávat odběratelům, v daném případě společnosti IKEA, výrobky s certifikátem FSC.

„V České republice je několik dodavatelů společnosti IKEA, jejichž sortiment je určen širokým masám a jehož nabídka se skládá z cenově dostupného nábytku a doplňků. Jedná se samozřejmě o velké objemy výroby a tomu musí být přizpůsobené technologie dodavatelů. V tomto směru nelze výrobu pro IKEA nahradit jiným odběratelem. V řadě pohledů se jedná o technologickou špičku ve výrobě nábytku, včetně používání robotů a vyspělých výrobních softwarů, které propojují celý dodavatelsko-odběratelský řetězec,“ vysvětluje Ing. Lukeš a dodává, že podle kvalifikovaného odhadu AČN je v dodavatelském řetězci výroby nábytku pro společnost IKEA vytvářen obrat přesahující 3 miliardy Kč ročně. „Jedná se také o přibližně 2000 pracovních míst a přibližně dalších 2000 pracovních míst může být v dodavatelském průmyslu a službách přímo navázaných na tyto dodavatele. Pokud by u nás v dohledné době nebyla ve větší míře zavedena certifikace FSC, může být tento obrat a okolo 4000 pracovních míst vážně ohroženo! A to zejména pracovních míst v odlehlých oblastech naší země,“ zkonstatovali zástupci AČN v závěru tiskové konference s tím, že rozhodnutí o certifikaci Lesů České republiky a Vojenských lesů a statků systémem FSC (vedle dosavadního systému PEFC) má v rukou Ministerstvo zemědělství ČR.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Grafy: archiv AČN

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina