aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v októbri 2017

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v októbri v porovnaní so septembrom o 1 percentuálny bod (p.b.) na hodnotu 20 vplyvom pozitívneho hodnotenia súčasných a očakávaných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 96% respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (31) zvýšilo v porovnaní so septembrom o 2 p. b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob (4) medzimesačne vzrástla o 2 p.b. a 90% respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 42% respondentov (o 2% viac ako v septembrovom prieskume), znižovanie uviedlo 12% respondentov (o 5% viac) a stabilizovaný vývoj očakáva 46% firiem (o 7% menej). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (27) sa po očistení od vplyvu sezónnosti znížilo o 2 p.b. Napriek tomu požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých  sektoroch  predaja  okrem  maloobchodu  s  pohonnými  hmotami,  vo  všetkých  veľkostných  skupinách  okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Nitrianskeho kraja.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, v dôsledku čoho sa októbrové saldo (33) zvýšilo o 3 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti nedošlo v porovnaní so septembrom k zmene a sezónne očistené saldo ostalo na hodnote 20. Väčšina respondentov (64%) o zmenách neuvažuje (bez zmeny), 6% počíta so znižovaním počtu zamestnancov (o 3% menej) a 30% očakáva zvyšovanie zamestnanosti (o 3% viac ako v septembri). Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch okrem Banskobystrického a Prešovského kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (77%) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 1% viac ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 19% respondentov (o 4% menej) a pokles 4% podnikov (o 3% viac). Výsledné saldo (18) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom kleslo o 3 p.b. Napriek tomu ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch okrem Žilinského kraja.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako v septembri, v dôsledku čoho sa saldo (32) zvýšilo o 1 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (66%), legislatívu (41%), vysoké prevádzkové náklady (40%) a nízky dopyt (38%). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 9% respondentov, čo je o 1 p.b. menej ako v septembri.

Zdroj: ŠÚ SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina