aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v auguste 2017

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery marec17Indikátor dôvery v obchode vzrástol v auguste v porovnaní s júlom o 2 percentuálne body (p.b.) na hodnotu 18,3 vplyvom pozitívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít a stavu zásob.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 92 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (26) znížilo v porovnaní s júlom o 1 p. b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob (5) medzimesačne klesla o 3 p.b. a 91 % respondentov ich hodnotí ako primerané  sezóne. 

Požiadavky  na  dodávateľov  plánuje  zvyšovať  39 %  respondentov  (o 5 %  viac  ako  v júlovom prieskume), znižovanie uviedli 4 % respondentov (o 4 % menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 57 % firiem (o 1 % menej). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (31) sa po očistení od vplyvu sezónnosti zvýšilo o 9 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, v dôsledku čoho sa augustové saldo (34) zvýšilo o 4 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s júlom predpokladá rast, sezónne očistené saldo sa zvýšilo o 3 p.b. na hodnotu 21. Väčšina respondentov (67 %) o zmenách neuvažuje (o 3 % menej ako v júli), 6 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov (o 3 % viac) a 27 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti (nezmenený stav). Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel a maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 20 až 49 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch okrem Žilinského kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (80 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 1 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 17 % respondentov (o 5 % viac) a pokles 3 % podnikov (o 4 % menej). Výsledné saldo (15) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástlo o 9 p.b. Ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel a maloobchodu s pohonnými hmotami, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako v júli, v dôsledku čoho sa saldo (35) zvýšilo o 9 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (65 %), legislatívu (41 %), nízky dopyt (40 %) a vysoké prevádzkové náklady (37 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 11 % respondentov, čo je o 1 p.b. menej ako v júli.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Indikator dovery aug17

Indikator dovery aug17 2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina