aktuality

Budúci úžitok z nového lesa na spoločnej hranici

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les CR SRRokovania a exkurzia lesníkov š.p. Lesy ČR a š.p. LESY SR priniesli dohodu o úprave vegetácie na hraniciach. Neželané krovité porasty nahradia vzácne horské druhy rastlín a drevín typických pre oblasť Bielych Karpát.

Oba štátne podniky sa zapojili do projektu „Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch“ a majú ho realizovať v rokoch 2017–2019. Prvým krokom bola terénna exkurzia na jednom z miest realizácie projektu v obci Štítná nad Vláří (okr. Zlín). Celkové výdaje projektu sú rozpočtované na 775 239 €. Vedúci partner projektu má podiel 50,86 %, cezhraničný partner 49,14 %.

Na okraji lúčnych biotopov budú plodonosné a ovocné dreviny. Na to budú nadväzovať pásy drevín typických pre oblasť. Záver projektu bude tvoriť osadenie informačných tabúľ a drevené altánky popri spoločnom cezhraničnom turistickom chodníku. Úžitok z lesa budú mať až budúce generácie.

Projekt je súčasťou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V–A ČR a SR na roky 2014–2020.  

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina