aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – srpen 2017

Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Aparatea350x90-anim
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 8. 2017) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 7/2017

• ČSN ISO 13381-1 (01 1446) • Monitorování stavu a diagnostika strojů – Prognostika – Část 1: Obecné pokyny
• ČSN ISO 29821-2 (01 1464) • Monitorování stavu a diagnostika strojů – Ultrazvuk – Část 2: Postupy a validace
• ČSN ISO 5344:2005 (01 1469) • Elektrodynamické systémy pro generování vibrací – Výkonnostní charakteristiky (změna Amd. 1)
• ČSN ISO 15261:2006 (01 1471) • Systémy generující vibrace a rázy – Slovník (změna Amd. 1)
• ČSN EN 16147 (14 3015) • Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory – Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu
• ČSN ISO 2407:2005 (20 0315) • Podmínky zkoušek pro brusky na vnitřní broušení s vodorovnou osou vřetena – Zkoušky přesnosti (změna Amd. 1)
• ČSN EN 13743 (22 4505) • Bezpečnostní požadavky pro brusivo na podložce
• ČSN EN ISO 703 (26 0385) • Dopravní pásy – Příčná pružnost (korýtkovitost) – Zkušební metoda
• ČSN EN ISO 15236-2 (26 0398) • Dopravní pásy s ocelovým jádrem – Část 2: Preferované typy pásů
• ČSN EN ISO 3691-3 (26 8809) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 3: Dodatečné požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky navržené k pojezdu se zdviženým břemenem
• ČSN EN 62820-1-1 (33 4597) • Komunikační systémy budov – Část 1-1: Systémové požadavky – Obecně
• ČSN EN 60695-1-21 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků – Zapalitelnost – Přehled a významnost zkušebních metod
• ČSN EN 61058-2-6:2017 (35 4107) • Spínače pro spotřebiče – Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice (oprava 1)
• ČSN EN 60855-1 (35 9711) • Práce pod napětím – Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče – Část 1: Trubky a tyče kruhového průřezu
• ČSN EN 60855:1998 (35 9711) • Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče pro práci pod napětím (změna Z1)
• ČSN EN 60838-1 ed. 3 (36 0385) • Různé objímky – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
• ČSN EN 60838-1 ed. 2:2005 (36 0385) • Různé objímky – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (změna Z1)
• ČSN EN 60838-2-3 (36 0385) • Různé objímky – Část 2-3: Zvláštní požadavky – Objímky pro dvoupaticové lineární LED světelné zdroje
• ČSN EN 62922 (36 0702) • Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování – Výkonnostní požadavky
• ČSN EN 60704-2-13 ed. 3 (36 1008) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par
• ČSN EN 60704-2-13 ed. 2:2011 (36 1008) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par (změna Z1)
• ČSN EN 62841-3-4:2016 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky (oprava 1)
• ČSN EN 61853-2 (36 4605) • Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu – Část 2: Měření spektrální odezvy, úhlu dopadu a pracovní teploty modulu
• ČSN EN 12101-2 ed. 2 (38 9700) • Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 2: Odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla
• ČSN EN 12101-2:2004 (38 9700) • Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (změna Z1)
• ČSN EN 16477-1 (70 1080) • Sklo ve stavebnictví – Sklo s nátěrem pro vnitřní prostory – Část 1: Požadavky
• ČSN EN 16809-2 (72 7248) • Tepelněizolační výrobky budov – Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného expandovaného polystyrenu (EPS) ve tvaru kuliček a lepené z pěnového polystyrenu – Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky pro instalaci
• ČSN EN 1366-10+A1 (73 0857) • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 10: Klapky pro odvod kouře
• ČSN EN 13249 (80 6149) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek)
• ČSN EN 13249+A1:2015 (80 6149) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek) (změna Z2)
• ČSN EN 13251 (80 6151) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích
• ČSN EN 13251+A1:2016 (80 6151) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích (změna Z2)
• ČSN EN 13252 (80 6152) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech
• ČSN EN 13252+A1:2016 (80 6152) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech (změna Z2)
• ČSN EN 71-12 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky
• ČSN EN 16120+A2 (94 3419) • Výrobky pro péči o dítě – Sedačky pro děti montované na židle pro dospělé

Technické normy zrušené k 1. 8. 2017

• ČSN EN 60079-1 ed. 2 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem „d“ (platila od: březen 2008)
• ČSN EN 60079-2 ed. 2 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem „p“ (platila od: červenec 2008)
• ČSN EN 61241-4 (33 2335) • Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 4: Typ ochrany „pD“ (platila od: červenec 2007)
• ČSN EN 60034-2-1 (35 0000) • Točivé elektrické stroje – Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla) (platila od: srpen 2008)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina