aktuality

Výučné listy získajú stolári aj v Ilave

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stolar IlavaPoslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja schválili 3. júla 2017 vytvorenie elokovaného pracoviska SOŠ Dubnica v Ilave. Škola už vzdeláva väzňov s nižším stupňom ochrany v dubnickej časti väznice.

Odsúdení v ilavskej väznici budú môcť získať odborné vzdelanie formou 3-ročných učebných odborov. SOŠ Dubnica má žiadané učebné odbory zaradené v celoštátnej sieti škôl. Majú odborných učiteľov pre potrebné teoretické a praktické predmety. Krátka vzdialenosť medzi oboma inštitúciami umožní bezproblémový presun učiteľov. V elokovanej triede by mali získať výučné listy pre profesie stolár, elektromechanik a strojný mechanik.

Požiadavka vzišla z väznice. Ústav pre výkon trestu odňatia slobody a Ústav pre výkon väzby v Ilave to odôvodňujú tým, že zamestnanie a vzdelávanie patrí medzi účinné terapie pre prevýchovu väzňov. Dosiahnu ciele ich resocializácie a po skončení trestu sa ľahšie zaradia do normálneho života. Praxou už majú overenú spoluprácu so SOŠ Pruské formou záhradníckych učebných odborov.

Vzdelávanie v dubnickej časti väznice momentálne absolvuje 18 odsúdených s nižším stupňom ochrany. Nová elokovaná trieda v ilavskej väznici bude môcť byť zriadená od 1. septembra 2018, po splnení všetkých predpísaných nariadení.

V Ústavoch pre výkon trestu na Slovensku je do všeobecného systému vzdelávania zaradených 511 väzňov. Z nich v roku 2016 absolvovalo kurz pre negramotných 80 väzňov a rekvalifikačné kurzy 156 odsúdených.

Ilustračné foto zo stolárskej dielne vo väznici

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina