aktuality

Monografia o výskume horenia dreva

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Horenie drevaK 20. výročiu založenia Katedry požiarnej ochrany na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen zosumarizovali staršie a novšie výsledky výskumu z obdobia 1975 – 95 v monografii HORENIE DREVA.

Autormi publikácie sú prof. Ing. Anton Osvald, CSc. (Žilinská univerzita) a prof. Ing. Karol Balog, PhD. (Materiálovo technologická fakulta STU v Trnave). Vedeckú monografiu vydala DF TU Zvolen v rozsahu 106 strán (2017). Odborné kapitoly sú prepojením vedeckých a teoretických poznatkov. Prínos textov pre študentov a uplatnenie ochrany dreva v praxi posúdili recenzenti prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD. a prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Základy odborných poznatkov pochádzajú z univerzitného prostredia Katedry mechanickej technológie dreva vtedajšej VŠLD so skúsenosťami Požiarnotechnickej stanice. Ďalšie ozrejmujú východiská pre posudzovanie požiarneho nebezpečenstva materiálov na báze drevnej hmoty a zisťovaní príčin vzniku požiarov. Vytvorili pozoruhodný základ pre aplikovaný a základný výskum horenia dreva a jeho hasenia. Technická univerzita Zvolen nadviazala na poznatky VŠLD.

V monografii HORENIE DREVA tvoria teoretické východiská vedeckého bádania 1. kapitolu. Testovanie dreva pre potreby protipožiarnej ochrany odhaľuje 2. kapitola. Retardačné úpravy horenia drevných materiálov približuje 3. kapitola.

Na záver každej kapitoly je uvedená literatúra, aby študenti mohli porovnať a stanoviť správne hodnotenie pri teoretických východiskách ďalšieho výskumu. Úplne na záver sú uvedené osobnosti, ktoré pôsobili vo vedeckom výskume horenia dreva v rámci VŠLD a TU Zvolen, ŠDVÚ, SAV a STU počas uplynulých 60 rokov. Vydanie monografie podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja č. APPV-0057-12.

Ilustračné foto: Testovanie drevených panelov pre využívanie v drevostavbách

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina