aktuality

Čerstvý nositeľ Ceny J. D. M. zveľaďuje štyri desaťročia dubové porasty

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Den stromu1mJedinečnú atmosféru v lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu viackrát prerušili krátke búrky, no bohatý program 16. ročníka Dňa stromu bol úspešný pre všetky generácie lesníkov, priateľov lesa a spracovateľov dreva.

Lesníci uzatvorili nepísanú dohodu o strome za účasti ministerky pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Ing. Gabriely Matečnej. Lesníkom poďakoval generálny tajomník služobného úradu ministerstva Ing. Jaroslav Regec.

Cenu Jozefa Dekréta Matejovie udelili za celoživotnú prácu Ing. Lukášovi Hraškovi z OZ Levice. Priekopník a iniciátor hnutia Pro Silva pôsobí 40 rokov v lesníctve. Jeho prednosťou je prínos k rozvoju pestovania a zveľaďovania listnatých porastov s dôrazom na drevinu dub. Cenu mu odovzdal výrobno-technický riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Jozef Bystriansky a predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Jaroslav Šulek.

Do aleje stromov neďaleko drevenej kaplnky zasadili nový exemplár Hrab obyčajný. Pomohli ho priviesť malé lesné víly na drevenom vozíku. V areáli boli ukážky 25 remesiel, ktoré súvisia s prácou v lese a so šikovnosťou remeselníkov pri spracovaní dreva. Celý náučný chodník má 4 km a tvorí ho 80 zastávok. Pre lesnú pedagogiku vytvorili 32 stanovíšť.

Príjemnú lesnícku atmosféru vytváralo vystúpenie nevidiaceho speváka Maroša Bangu. Príchod návštevníkov do areálu bol možný historickou Čiernohronskou železničkou a aj novým náučným chodníkom Jazdecká turistika Sihla – Vydrovo.

Foto hore: Sadenie nového stromu v aleji, doviezli ho malé lesné víly

Foto dole: Nositeľ Ceny J. D. Matejovie: Ing. Lukáš Hraško

Den stromu2Hrasko

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina