aktuality

Nových inžinierov z odboru drevostavieb ocenili aj stavební inžinieri

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

TUZVO2016mSúčasťou promócií absolventov Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen bolo aj ocenenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) v študijnom programe Drevené stavby.

Počas slávnostnej promócie (26. 6. 2017) odovzdali aj Cenu predsedu SKSI za vynikajúce študijné výsledky Ing. Angelike Magpálovej. Ako najlepšiu diplomovú prácu ocenili Ing. Michala Havelku, odovzdali mu aj Cenu predsedu výboru Regionálneho združenia SKSI. V študijnom odbore Drevené stavby na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen promovalo 31 nových inžinierov a 24 bakalárov.

Včerajšie promócie (10. 7. 2017) vo Zvolene boli vyvrcholením štúdia na detašovanom pracovisku Drevárskej fakulty TU Zvolen vo Volyni (ČR) so zameraním na drevostavby. Externé 4-ročné štúdium ukončilo 20 absolventov dosiahnutím titulu bakalár.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina