aktuality

Priateľ slovenského dizajnu už nepríde na Drevársku fakultu…

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Haipl1mSvojou cieľavedomou prácou sa významne zaslúžil o vznik a smerovanie výučby dizajnu nábytku a interiéru na Drevárskej fakulte TU Zvolen. Prof. Mag. Art., Dipl. Innenarch. Wolfgang Haipl. Dr. h.c. bol viac ako štvrťstoročie poradcom, pedagógom, odborníkom a priateľom. Posledná rozlúčka s ním bola 6. júla 2017 na viedenskom cintoríne v Simmeringu.

Kolektív Katedry dizajnu nábytku a interiéru DF TU pri zverejnení nekrológu ocenil, že sa pravidelne zúčastňoval na podujatiach, konferenciách, prezentáciách, workshopoch. Takto im nezištne pomáhal a odovzdával cenné skúsenosti a vedomosti. Jeho prítomnosť im bude veľmi chýbať.

Od roku 1990 spolupracoval významný rakúsky odborník, architekt, dizajnér a teoretik Wolfgang Haipl veľmi intenzívne so zvolenskou Drevárskou fakultou. Univerzita mu v roku 1996 udelila čestný doktorát Technických vied. Pravidelne prichádzal prednášať a systematicky rozdával svoje znalosti aj stredoškolským študentom v Spišskej Novej Vsi. Zväz spracovateľov dreva SR ho pozval ako prvého Čestného hosťa na veľtrh Nábytok a bývanie v Nitre 2002, kde sa ujal hodnotenia výroby, konštrukcie a materiálovej skladby nábytku z iného pohľadu. Jeho návštevy v posledných rokoch boli už redšie, viac sa zastavoval na Fakulte architektúry STU v Bratislave (od roku 2008). Možno aj preto, že to bolo bližšie z Viedne a síl mu už ubúdalo. Veď v auguste by bol oslávil 80-te narodeniny.

Wolfgang Haipl sa narodil 15. augusta 1937 v St. Pölten. Ako stolársky tovariš absolvoval odbornú školu BGS v Mödling, na oddelení stavebného stolárstva a nábytku (1951 – 54), stolársku prax vykonával vo Viedni (1954 – 56). Základy pre bytovú architektúru získal na Vysokej škole úžitkového umenia vo Viedni (1956 – 60). Postgraduálne študoval na Ekonomickej univerzite – reklamu a predaj, na Reinhardtovom seminári problematiku filmu, televízie, scénografie. Znalosti využil v projekčnej kancelárii pre bytovú architektúru a dizajn (1965 – 82), potom založil so spoločníkom Gerhardom Haumerom súkromnú spoločnosť pre interiérovú architektúru. Založil a viedol Školu interiérového poradenstva Kuchl (1979) a v Pöchlarn (1988). A práve tieto poznatky a vedomosti ochotne prenášal a radil zvolenským študentom dizajnu nábytku a interiéru.

Aby dokladoval ako sám tvorí, usporiadal ukážky svojich prác do výstavy „Materiál je nevinný – dizajnér nikdy“. Premiéru vo viedenskom Hoffmobiliendepot mala od októbra do decembra 2013. Potom Haiplove vzácne exponáty preniesli do Bratislavy (Galéria Umelka 6. – 25. mája 2014) a do Zvolena (Lesnícke a drevárske múzeum 11. júna – 4. júla 2014).

Významnej osobnosti architektúry a dizajnu môžeme venovať už iba tichú spomienku. Česť jeho pamiatke!

Foto: Wolfgang Haipl pri komentovaní svojich prác

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina