aktuality

Tovarišský list potvrdil vedomosti a zručnosti stolárov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

TovarisiSK1mPopri oficiálnych výučných listoch, ktoré udelila absolventom 3-ročného učebného odboru SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou, súčasne odovzdali aj Tovarišský list. Tvorí doklad o vzdelaní, vydaný Zväzom spracovateľov dreva SR.

Tovarišský list potvrdzuje, že v období 1. 9. 2014 – 13. 6. 2017 získavali vedomosti a zručnosti v SOŠ pre vykonávanie profesie STOLÁR. Záverečnú skúšku absolvovali 23. 6. 2017 a výučný list im odovzdali 26. 6. 2017.

Tovarišský list dostali absolventi: Zuzana Králiková, Tomáš Krištofík, Miroslav Jurišta, Miroslav Urbaník, Matej Čimbora, Marek Chalan, Kristián Žídzik a František Ludvík. Tovarišský list im odovzdal zástupca ZSD SR Michal Belko.

Riaditeľ SOŠ drevárskej a stavebnej PaedDr. Ján Palko odovzdal Pamätný list Matejovi Čimborovi za vynikajúce študijné výsledky ako najlepší žiak odboru. Výučné listy všetkým stolárom a tesárom odovzdal triedny učiteľ Ing. Ľuboš Jakubík.

Výučné listy odovzdali 9 stolárom, 10 tesárom, 7 maliarom a 12 murárom. Spolu 38 žiakov SOŠ absolvovalo záverečné skúšky. Jednotlivé ročníky v týchto učebných odboroch ukončilo 99 prvákov a 61 druhákov.

Vyučení remeselníci môžu na škole pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu získaním maturitného vysvedčenia. V súčasnom školskom roku 2016/17 ukončilo maturitou v študijných odboroch Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 14 žiakov a Podnikanie v remeslách a službách 32 maturantov.

Foto hore: Odovzdávanie ďakovných ocenení riaditeľom SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou PaedDr. Jánom Palkom (vľavo)

Foto dole: Tovarišský list udelil stolárom ZSD SR

TovarisiSK2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina