aktuality

Hranica chudoby na Slovensku sa zvyšuje o 1,39 €

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Penize euro1Suma životného minima sa na Slovensku zvyšuje. Zmena nastáva od 1. júla. Základná dávka pre jednu plnoletú osobu sa z doterajších 198,09 € zvyšuje na 199,48 € mesačne.

Životné minimum predstavuje spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Valorizáciu tejto sumy určuje vždy k 1. júlu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na základe údajov Štatistického úradu podľa konkrétnych ukazovateľov – rast životných nákladov nízkopríjmových domácností a čisté peňažné príjmy na osobu.

Vyššie životné minimum o 1,39 € pozitívne ovplyvní od januára aj výšku zamestnaneckej prémie a daňového bonusu.

V závislosti od životného minima porastú najmä rodičovské dávky od 1. 1. 2018.

Pripomíname zmenu základných taríf pre lepšiu kalkuláciu živnostníkov a zamestnancov s disponibilnými peniazmi, výpočet daňového bonusu a zamestnaneckej prémie, príspevok pri zamestnávaní osôb ŤZP v 2. polroku 2017 a 1. polroku 2018:

Rodičovský príspevok 213,20 214,70
Prídavok na dieťa 23,52 23,68
Príplatok k prídavku 11,03 11,10
Životné minimum fyzickej osoby 198,09 199,48
Ďalšia osoba v domácnosti 138,19 139,16
Zaopatrené neplnoleté dieťa, nezaopatrené dieťa 90,42 91,06
Náhradné výživné 108,503 109,27
ŤZP – Príspevok na osobnú asistenciu 2,76    2,78
ŤZP – Osobná asistencia 792,36 797,92
ŤZP – Príspevok na prepravu 101,10 101,78
ŤZP – Kompenzácia na opatrovanie 336,75 339,116
Suma nároku na predčasný dôchodok 237,70 239,40

Životné minimum na Slovensku sa zvyšuje podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa zákona sa sumy životného minima upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina