aktuality

Lepidlá na drevené dielce majú 6 nových noriem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevo konstrukcne lepene1Júlové normy vo Vestníku pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, ktorý vydáva ÚNM SR prinášajú 130 nových noriem, platných v SR. Výrazne sú zastúpené nové predpisy zamerané na lepidlá.

Nové normy pre používanie lepidiel

• STN EN 302 -8 (66 8503) • Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce. Skúšobné metódy. Časť 8: Skúška statického zaťaženia telies s viacnásobnými vrstvami lepidla šmykom v tlaku (EN 302-8: 2017)
• STN EN 15 416-1 (66 8511 9671) • Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické a aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 1: Skúška dlhodobým zaťažením ťahom kolmým na lepený spoj v meniacich sa klimatických podmienkach telies v smere kolmom na lepidlovú vrstvu (Glass house skúška) (EN15416-1: 2017)
• STN EN 15416-3 (66 8511) • Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické a aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 3: Skúška krípovej deformácie telies zaťažených v ohybe v cyklických klimatických podmienkach (EN 15416-3:2017)
• STN EN 15416-4 (66 8511) • Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické a aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 4: Stanovenie otvoreného času lepenia pri uvedených podmienkach (EN 15416-4: 2017)
• STN EN 15416-5 (66 8511) • Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické a aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 5: Stanovenie minimálneho času lisovania pri uvedených podmienkach (EN 15416-5: 2017)
• STN EN 15425 (66 8514) • Lepidlá. Jednozložkový polyuretán (PUR) na nosné drevené konštrukčné dielce. Klasifikácia a funkčné požiadavky (EN 15425: 2017)

Nové normy pre výrobu nábytku

• STN EN 12727 (91 0602) • Bytový nábytok. Radové sedenie. Požiadavky na bezpečnosť, pevnosť a trvanlivosť (EN 12727: 2016)
• STN EN 15372 (91 0702) • Nábytok. Pevnosť, trvanlivosť a bezpečnosť. Požiadavky na nebytové stoly (EN 15372: 2016)
• STN EN 527-2 (91 0850) • Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. Časť 2: Bezpečnostné a pevnostné požiadavky a požiadavky na trvanlivosť (EN 527-2: 2016)
• STN EN 581-3 (91 1601) • Vonkajší nábytok. Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie v nebytových budovách. Časť 3: Mechanicko-bezpečnostné požiadavky na stoly (EN 581-3: 2017)

Požiarna bezpečnosť stavieb a drevostavieb

• STN 920201-2 (91 0201) • Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie
• STN EN 54-5 (92 0404) • Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové tepelné hlásiče (EN 54-5: 2017)
• STN EN 16763 (92 2009) • Služby pre systémy požiarnej bezpečnosti a pre bezpečnostné systémy (EN 16763:2017)
• STN EN 60695-1-10 (34 5630) • Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-10: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Všeobecné uznesenia (EN 60695-1-10: 2017; IEC 60695-1-10: 2016)
• STN EN 60695-8-1 (34 56030) • Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 8-1: Uvoľňovanie tepla. Všeobecný návod (EN 60695-8-1:2017; IEC 60695-8-1: 2016)
• STN EN 60695-8-2 (34 56030) • Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 8-2: Uvoľnené teplo. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód (EN 60695-8-2: 2017; IEC 60695-8-2: 2016)

Bezpečnosť práce

• STN EN 13743 (22 4505) • Bezpečnostné požiadavky na brusivá na podložke (EN 13743: 2017)
• STN EN 609-1 (27 0500) • Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Bezpečnosť štiepačov polien. Časť 1: Klinové štiepače (EN 609-1: 2017)
• STN P CEN/TS 17035 (68 1130) • Povrchovo aktívne látky na báze biomasy. Požiadavky a skúšobné metódy (CEN/TS 17035:2017)
Júlové normy 2017 pre SR obsahujú 130 nových noriem, 12 noriem so zmenami STN a 3 predpisy s opravou doterajších noriem.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina