aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červenec 2017

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 7. 2017) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 6/2017

• ČSN EN 14037-1 ed. 2 (06 1130) • Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 ºC – Část 1: Stropní sálavé panely – Technické specifikace a požadavky
• ČSN EN 14037-3 (06 1130) • Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 ºC – Část 3: Stropní sálavé panely – Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním
• ČSN EN 14037-1:2004 (06 1130) • Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 ºC – Část 1: Technické specifikace a požadavky (změna Z2)
• ČSN EN 13215 (14 0619) • Kondenzační jednotky pro chlazení – Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem
• ČSN EN 378-1 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
• ČSN EN 378-2 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
• ČSN EN 378-3 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob
• ČSN EN 378-4 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace
• ČSN EN 54-12 ed. 2 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 12: Hlásiče kouře – Lineární hlásiče využívající optický paprsek
• ČSN EN 54-12:2003 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 12: Hlásiče kouře – Hlásiče lineární využívající optického světelného paprsku (změna Z2)
• ČSN EN 60947-5-5:2000 (35 4101) • Spínací a řídicí přístroje nn – Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním (změna A2)
• ČSN 36 0340-3 IEC 61-3:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 3: Kalibry (oprava 2)
• ČSN EN 61995-1:2009 (36 0615) • Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky (změna A1)
• ČSN EN 61995-2:2009 (36 0615) • Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely – Část 2: Noremní listy pro DCL (změna A1)
• ČSN EN 14986 ed. 2 (38 9650) • Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
• ČSN EN 14986:2007 (38 9650) • Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (změna Z1)
• ČSN P CEN/TS 16663 (49 0093) • Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí – Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) – polopolní metoda
• ČSN EN 1910 (49 2122) • Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady – Stanovení rozměrové stálosti
• ČSN EN 572-8+A1 (70 1010) • Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry
• ČSN EN 572-1+A1 (70 1010) • Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti
• ČSN EN 15681-1 (70 1012) • Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla – Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti
• ČSN 73 0848:2009 (73 0848) • Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody (změna Z2)
• ČSN 74 3282:2014 (74 3282) • Pevné kovové žebříky pro stavby (změna Z1)
• ČSN EN 12207 (74 6011) • Okna a dveře – Průvzdušnost – Klasifikace
• ČSN EN 12210 (74 6013) • Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace
• ČSN EN 1026 (74 6017) • Okna a dveře – Průvzdušnost – Zkušební metoda
• ČSN EN 1027 (74 6019) • Okna a dveře – Vodotěsnost – Zkušební metoda
• ČSN EN 12211 (74 6020) • Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Zkušební metoda
• ČSN EN 16758 (74 7211) • Lehké obvodové pláště – Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem – Zkušební metoda a požadavky
• ČSN EN ISO 5470-1 (80 0852) • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti v oděru – Část 1: Taberův přístroj na zkoušení oděru
• ČSN EN ISO 4674-1 (80 4628) • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti v dotržení – Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení
• ČSN EN 388 (83 2350) • Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
• ČSN EN 15051-2+A1 (83 3620) • Ovzduší na pracovišti – Měření prášivosti sypkých materiálů – Část 2: Metoda rotačního bubnu
• ČSN ISO 18466 (83 4716) • Stacionární zdroje emisí – Bilanční určení podílu biogenního CO2 ve spalinách
• ČSN EN 12727 (91 0645) • Nábytek – Pevně zabudované řady sedadel – Zkušební metody a požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost
• ČSN EN 15372 (91 0651) • Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytové stoly

Technické normy zrušené k 1. 7. 2017

• ČSN EN 1070 (83 3000) • Bezpečnost strojních zařízení – Terminologie (platila od: duben 2000)
• ČSN EN 60598-2-22 (36 0600) • Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení (platila od: červenec 1999)
• ČSN EN 61534-21 (37 1501) • Systémy sestavy přípojnic – Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž (platila od: červen 2007)
• ČSN EN 61534-22 (37 1501) • Systémy sestavy přípojnic – Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou (platila od: leden 2010)
• ČSN EN 14680 (66 8694) • Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů – Specifikace (platila od: červen 2007)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina