aktuality

Pomôcky pre projektantov a realizátorov drevostavieb – júnové normy v SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

OknaAdvereVestník pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, ktorý vydáva ÚNM SR v časti jún 2017 prináša celkom 163 nových noriem platných v SR, 17 zmien a 23 opráv STN. Niektoré normy sú zamerané na stavby, drevostavby a interiérové riešenia.

• STN EN 12207 (74 6474) • Okná a dvere. Prievzdušnosť. Kvalifikácia (EN 12207: 2016)

• TNI CLC/TR 50670 (36 4699) • Namáhanie striech vonkajším ohňom v kombinácii s fotovoltickými poľami (PV). Skúšobné metódy (CLC/TR 50670: 2016)

• STN EN ISO 16852 (38 9671) • Protipožiarne uzávery. Požiadavky na účinnosť, skúšobné metódy a obmedzenia pri ich použití podľa ISO 16852: 2016

(ISO 16852: 2016)

• STN EN 16477-1 (70 1647) • Sklo v stavebníctve. Farebné sklo na vnútorné použitie. Časť 1: Požiadavky (EN 16477-1: 2016)

• STN EN 13163+A2 (72 7202) • Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia (EN 13163: 2012+A2: 2016)

• STN EN 16873 (76 0302) • Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Príručka na zaobchádzanie s drevom nasiaknutým vodou v pozemných lokalitách archeologického významu (EN 16873: 2016)

• STN EN 50632-3-3 (36 1010) • Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 3-3: Osobitné požiadavky na prenosné hobľovačky a hrúbkovačky (EN 50632-3-3: 2017)

Opravy STN

• STN EN 62841-3-4/AC (36 1760) • Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia. Bezpečnosť. Časť 3-4: Osobitné požiadavky na prenosné stolové brúsky. Oprava AC (EN 62841-3-4: 2016/AC Jan.:2017; IEC 60065: 2014/ COR 2: 2016)

• STN EN 13724/AC (01 0138) • Poštové služby. Vhadzovacie otvory domových listových schránok a listových panelov. Požiadavky a skúšobné metódy. Oprava AC(EN 12561-3: 2011; AC: 2016)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina